Địa lí 8 - Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 5

ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á

1. Trên thế giới, hai nước có dân số đông nhất là ?
a. Nga và Trung Quốc
b. Ấn Độ và Trung Quốc
c. Trung Quốc và Canada
d. Canada và Mỹ

2. Dân số châu Á nhiều gấp bao nhiêu lần châu lục đông dân thứ hai thế giới ?
a. Khoảng 4,5 lần
b. Khoảng 6 lần
c. Khoảng 7 lần
d. Khoảng 7,5 lần

3. Châu lục nào có mật độ dân số cao nhất thế giới ?
a. Châu Âu
b. Châu Phi
c. Châu Á
d. Châu Mỹ

4. Ở châu Á khu vực nào có mật độ dân số cao nhất ?
a. Trung Á – Nam Á – Đông Nam Á
b. Tây Á – Đông Á – Đông Nam Á
c. Trung Á – Đông Nam Á – Nam Á
d. Đông Á – Đông Nam Á – Nam Á

5. Quốc gia nào ở châu Á có mật độ dân số cao nhất ?
a. Ấn Độ
b. Việt Nam
c. Trung Quốc
d. Singapo

6. Chủng tộc nào chiếm đa số trong thành phần dân cư của châu Á ?
a. Ơrơpêôit
b. Ôxtralôit
c. Môngôlôit
d. Nêgrôit

7. Những người thuộc đại cuhngr Môn-gô-lô-it sống ở khu vực nào của châu Á ?
a. Bắc Á – Trung Á – Đông Nam Á
b. Bắc Á – Đông Á – Đông Nam Á
c. Bắc Á – Đông Á – Nam Á
d. Tây Nam Á – Trung Á – Nam Á

8. Những người thuộc chủng tộc Ơrơpêôit sống ở khu vực nào của châu Á ?
a. Trung Á – Tây Á – Nam Á
b. Trung Á – Đông Á – Đông Nam Á
c. Tây Nam Á – Nam Á – Đông Nam Á
d. Bắc Á – Tây Nam Á – Trung Á

9. Chủng tộc Ôxtralôit sinh sống ở những quốc gia nào ?
a. Ấn Độ - Xri Lanca – Malaysia – Việt Nam – Indonesia – Philippin
b. Ấn Độ - Thái Lan – Malaysia – Indonesia – Singapo
c. Ấn Độ - Thái Lan – Malaysia – Indonesia – Trung Quốc
d. Ấn Độ - Thái Lan – Lào – Indonesia – Singapo

10. Đặc điểm chung của người Môngôlôit ?
a. Tóc đen mũi thẳng
b. Mặt tròn, da màu vàng sáng
c. Mũi tẹt, mắt một mí
d. Tất cả các câu trên đều đúng

11. Dân tộc Việt Nam thuộc chủng tộc nào ?
a. Môgôlôit và Ôxtralôit
b. Môngôlôit và Nêgrôlôit
c. Nêgrôlôit và Ôxtralôit
d. Ôxtralôit và Ơrôpêôit

12. Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn nào ?
a. Ấn Độ giáo – Phật giáo
b. Kitô giáo
c. Hồi giáo
d. Tất cả các câu trên đều đúng

13. Ấn Độ giáo ra đời vào thời gian nào ?
a. Đầu thế kỷ II TCN
b. Thế kỷ đầu của thiên niên kỷ I TCN
c. Đầu thế kỷ II TCN
d. Thế kỷ VI

14. Ấn Độ giáo ra đời tại đâu ở châu Á ?
a. Palextin
b. Ấn Độ
c. Iran
d. Trung Quốc
15. Phật giáo ra đời tại đâu ?
a. Arập Xêút
b. Palexin
c. Ấn Độ
d. Xri Lanca

16. Kitô giáo ra đời khoảng thời gian nào ?
a. Đầu thế kỷ II
b. Đầu công nguyên
c. Đầu thế kỷ II TCN
d. Thế kỷ VI TCN

17. Kitô giáo ra đời tại đâu ?
a. Palextin
b. Ấn Độ
c. Thái Lan
d. Arậpxêút
18. Hồi giáo ra đời vào thời gian nào
a. Đầu thế kỷ II TCN
b. Đầu thế kỷ II
c. Thế kỷ VII
d. Thế kỷ VI TCN

19. Hồi giáo ra đời tại đâu ?
a. Palextin
b. Xrin Lanca
c. Ấn Độ
d. Arập Xêút

20. Nước nào có số dân theo Hồi giáo nhiều nhất ?
a. Thái Lan
b. Indonesia
c. Trung Quốc
d. LàoĐáp án

 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Twitter
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ...

ĐỜI THAY ĐỔI KHI MÌNH CHỊU THAY ĐỔI.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.