Danh mục bài giảng Địa lý 8

DANH MỤC BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 8

Sau đây là danh mục các bài giảng lý thuyết + bài tập thực hành trong chương trình Địa lý 8, giúp các em học sinh bổ trợ kiến thức sau khi học trên lớp:

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản


Bài 2: Khí hậu châu Á


Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa Châu Á


Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á


Bài 6a - Đọc, Phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á


Bài 6b: Thực hành


Bài 7: Đặc điểm phát triển KT-XH các nước châu Á


Bài 8: Tình hình phát triển KT-XH các nước châu Á


Bài 9: Khu vực Tây Nam Á


Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á


Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á


Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á


Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á


Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo


Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á


Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


Bài 18: Thực hành


Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực


Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất


Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Bài 22: Việt Nam - Đất nước, con người


Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam


Bài 24: Vùng biển Việt Nam


Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam


Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt nam

Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam


Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

Bài 30: Thực hành

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta


Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bài 34: các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bài 35: Thực hành về khí hậu thủy văn Việt Nam

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam


Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam


Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam


Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


Bài 40: Thực hành đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ


Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ


Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam BộChương trình còn thiếu một số bài giảng, các bài kiểm tra, các bài tham khảo. Chúng tôi sẽ bổ sung sau.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.