CẨM NANG cách sữa lổi Quickdo khi úp activator lên v1.8

Thảo luận 1

-Mình viết bài này cho giúp những bạn không biết.
-Giúp các bạn sửa lỗi Quickdo không hoạt động khi up Activator lên v. 1.8.
-Tạm thời dừng cách này.chơ quickdo co phien bản fix lổi.
-Nguyên nhân gay lỗi quickdo sài không được đụng phan mêm Flip swich..chưa tương thích vói Quickdo.
-Phải chơ Quickdo có phiên bản mới.
-Quickdo cư để khỏi remove. Nếu ai remove thì cài lại bình thường trong suorce của cydia.
-Các bác làm như sau:

b1: vào Cydia-->
b2: Remove Activator v1.8 or v1.8beta..
-->b3: remove Flip swtich v1.0 "quan trong b3"
b4: dowload file activator 1.7.4 o dưới về cài vào.
--dùng phần mềm iFile để cài file .deb
b5: đùng vào cydia up Activator lên 1.8.1 nhé ,hảy chờ Quickdo hay flip swtich...có phiên bản mới.
b6: cài sbsetting hay app bình thương.
http://www.mediafire.com/download/ryuau0luixb6rbn/libactivator_1.7.4_iphoneos-arm.deb
Code:
http://www.mediafire.com/download/ryuau0luixb6rbn/libactivator_1.7.4_iphoneos-arm.deb

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.