CẨM NANG cách sữa lổi Quickdo khi úp activator lên v1.8

Thảo luận 1

-Mình viết bài này cho giúp những bạn không biết.
-Giúp các bạn sửa lỗi Quickdo không hoạt động khi up Activator lên v. 1.8.
-Tạm thời dừng cách này.chơ quickdo co phien bản fix lổi.
-Nguyên nhân gay lỗi quickdo sài không được đụng phan mêm Flip swich..chưa tương thích vói Quickdo.
-Phải chơ Quickdo có phiên bản mới.
-Quickdo cư để khỏi remove. Nếu ai remove thì cài lại bình thường trong suorce của cydia.
-Các bác làm như sau:

b1: vào Cydia-->
b2: Remove Activator v1.8 or v1.8beta..
-->b3: remove Flip swtich v1.0 "quan trong b3"
b4: dowload file activator 1.7.4 o dưới về cài vào.
--dùng phần mềm iFile để cài file .deb
b5: đùng vào cydia up Activator lên 1.8.1 nhé ,hảy chờ Quickdo hay flip swtich...có phiên bản mới.
b6: cài sbsetting hay app bình thương.
http://www.mediafire.com/download/ryuau0luixb6rbn/libactivator_1.7.4_iphoneos-arm.deb
Code:
http://www.mediafire.com/download/ryuau0luixb6rbn/libactivator_1.7.4_iphoneos-arm.deb

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về CẨM NANG cách sữa lổi Quickdo khi úp activator lên v1.8