Bài 42: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 42: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT
I. Nhuộm đơn và quan sát tế bào nấm men và VSV trong khoang miệng:
1.Nhuộm đơn và quan sát tế bào nấm men
*Tiến hành
- Dùng que cấy lấy 1 giọt dung dịch lên men cho vào ống nghiệm với 5 ml nước cất, khuấy đều.
- Dùng que cấy lấy một giọt dung dịch này cho lên phiến kính, hong khô hay hơ nhẹ lên đèn cồn.
- Dùng pipet nhỏ 1 giọt dung dụch fucsin vào chổ dung dịch lên men đã hong khô.
- Sau một phút nghiêng kính đổ bỏ dung dịch fucsin
- Rữa nhẹ bằng nước cất hong khô
*Quan sát và vẽ hình
- Lên kính quan sát rõ mẫu
- Yêu cầu quan sát được cầu khuẩn hình que ngắn
2.Nhuộm đơn phát hiện VSV trong khoang miệng
*Tiến hành
- Dùng trăm tre lấy một ít bựa răng cho vào ống nghiệm có 5 ml nước cất khuấy đều.
- Dùng que cấy lấy một giọt dung dịch này cho lên phiến kính sạch
- Nhuộm đơn như nhuộm tế bào nấm men
*Quan sát và vẽ hình
- Đưa lên kinh quan sát rõ mẫu
- Yêu cầu quan sát được nấm men hình trái xoan có tế bào nảy chồi
II. Quan sát nấm sợi trên thực phẩm đã bị mốc:
1. Tiến hành:
- Dùng que cấy lấy một ít nấm sợi trên mẫu bánh mì, võ cam hay võ quýt đã bị mốc.
- Cho vào ống nghiệm với 5 ml nước khuấy đều
- Lấy một giọt dung dịch đưa lên phiến sạch.
- Hong khô hay hơ nhẹ trên đèn cồn
2. Quan sát:
- Đưa lên kính hiển vi, quan sát rõ và vẽ hình nấm mốc.
III. Quan sát một số loại VSV và bào tử nấm:
- Các nhóm lần lượt quan sát tiêu bản
- Nhận biết loại VSV hay bào tử nấm
- Vẽ hình

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.