Bài 45: ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN BỆNH Ở VẬT NUÔI

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 45: ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN BỆNH Ở VẬT NUÔI
I. Điều kiện phát sinh phát triển bệnh:
1. Các loại mầm bệnh:
- Vi khuẩn
- Vi rut
- Nấm
- Ký sinh trùng
* Điều kiện gây bệnh:
- Mầm bệnh phải có độc lực
- Số lượng đủ lớn
- Đường xâm nhập thích hợp
2. Yếu tố môi trường và điều kiện sống:
- Yếu tố tự nhiên:
+ Nhiệt độ, độ ẩm thích hợp cho sự phát triển của mầm bệnh
+ Thiếu ôxy hay có nhiều kim loại nặng, các khí độc, chất độc có trong môi trường.
- Chế độ dinh dưỡng:
+ Thiếu dinh dưỡng, thành phần không cân đối.
+ Thức ăn có chất độc hay bị hỏng
- Quản lý chăm sóc:
+ Bị các con vật có nọc độc cắn
+ Bị chấn thương do va chạm
3. Bản thân con vật:
- Khả năng miễn dịch tự nhiên:
+ Phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con vật
+ Không mạnh và không có tính đặc hiệu
- Khả năng miễn dịch tiếp thu:
+ Có thể phòng chống một loại bệnh cụ thể
+ Được hình thành sau khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh
II. Sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh phát triển bệnh:
- Bệnh ở vật nuôi sẽ phát sinh phát triển thành dịch lớn nếu có đủ cả 3 yếu tố:
+ Có các mầm bệnh
+ Môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mầm bệnh.
+ Vật nuôi không được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, không được tiêm phòng dịch, khả năng miễn dịch yếu

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.