Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề số 2

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề số 2

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM 2013 - 2014 - ĐỀ SỐ 2
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7đ)
Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số khảo sát hàm số, có đồ thị là (C).
 • Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
 • Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 3
 • Câu 2 (3 điểm)

 • Giải phương trình sau:
  giải phương trình logarit
 • Tính tích phân:
  tính tích phân đề số 2
 • Tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số tìm min, max trên đoạn [-1;4].

 • Câu 3 (1 điểm) Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ. Tình thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.
  II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
  A. Theo chương trình chuẩn
  Câu 4a (2 điểm) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y - z - 6 = 0.
 • Tìm hình chiếu vuông góc của điểm A(1;1;1) lên mặt phẳng (P).
 • Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (P).
 • Câu 5a (1 điểm) Tính môđun của số phức ôn tập số phức tốt nghiệp
  B. Theo chương trình nâng cao
  Câu 4b (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình và mặt phẳng (P) có phương trình x - 2y + z + 3 = 0.
 • Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P).
 • Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc (d), bán kính bằng và tiếp xúc với (P)
 • Câu 5b (1 điểm) Viết dạng lượng giác của số phức
  -----
  Đáp số:

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.