Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề số 1


Nằm trong bộ sưu tập đề thi ôn tập chuẩn bị cho các thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và củng cố kiến thức. Shopkienthuc.Net cung cấp bộ đề thi gồm 60 đề có đáp số để các thí sinh cùng giải và tra đáp số. Chúc các bạn ôn thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt nhất.
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm) Cho hàm số có đồ thị (C).
 • Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
 • Dùng đồ thị (C), xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt:
 • Câu 2 (3,0 điểm)
 • Giải phương trình
 • Tính tích phân
 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1;2]

 • Câu 3 (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích của hình lăng trụ và diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.
  II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
  A. Theo chương trình chuẩn:
  Câu 4a: (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
 • Chứng minh răng hai đường thẳng (d1), (d2) vuông góc nhau nhưng không cắt nhau.
 • Viết phương trình đường vuông góc chung của (d1),(d2)
 • Câu 5a (1,0 điểm) Tìm môđun của số phức
  B. Theo chương trình nâng cao:
  Câu 4b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) và hai đường thẳng (d1), (d2) có phương trình:
  (α) : 2x - y - 2z - 3 = 0,
 • Chứng tỏ đường thẳng (d1) song song mặt phẳng (α) và (d2) cắt mặt phẳng (α).
 • Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1) và (d2).
 • Viết phương trình đường thẳng (∆) song song với mặt phẳng (α), cắt đường thẳng (d1) và (d2) lần lượt tại M và N sao cho MN = 3.
 • Câu 5b (1,0 điểm) Tìm nghiệm của phương trình , trong đó là số phức liên hợp của số phức z.

  _____________
  Đáp số:

  Thương Lee
  Nguồn: Shopkienthuc.Net

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.