Viết PT phản ứng màu biure của peptit với đồng hiđrat?

Thảo luận 1

Peptit trong mt kiềm bị thủy phân tạo ra các amino axit, sau đó tham gia vào PƯ tạo phức với Cu2+, PT này viết khá phức tạp ko thể viết trên đây, có gì bạn liên hệ theo gmail: [email protected] để biết rõ PT na!

Thảo luận 2

Phản ứng màu biure của Peptit và Cu(OH)2, sản phẩm thu được là một hợp chất màu tím. Nó ko có phương trình Hóa học đâu bạn vì Peptit là những liên kết từ 2 đến 50 gốc a-amino axit, do mình không biết trước được là nó có cụ thể bao nhiêu gốc nên không viết dưới dạng Công thức cấu tạo được và cũng chẳng biết cần bao nhiêu Cu(OH)2 để phản ứng và chẳng biết sản phẩm bao gồm những gì nữa. Bạn ko thấy là trong Sách giáo khoa ko đề cập đến phương trình phản ứng hay sao nên mình nghĩ ko nên quan tâm đến nó làm gì cho mệt ^^! Đó là mình nghĩ thế thôi có gì sai thì mong thứ lỗi.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.