FeS2 + H2SO4 đặc nóng ---> ? Ghi rõ sản phẩm, cân bằng phản ứng bằng phương pháp bảo toàn electron, ghi rõ wá trình nhường nhận electron ?

Thảo luận 1

mở sách ra chép đi bạn, cái này mà cũng hỏi???!

Thảo luận 2

FES2 + H2SO4 -> FE2(SO4)3 + SO2 + H20 FE : +2=========> FE : +3 (nhân 2 e) S : +6==========>S  : +4 ( nhân 1 e) sản pẩm ................................................. như bạn do trung dung

Thảo luận 3

2FeS2+14H2SO4 đnóng>>e2(SO4)3+15SO2+14H2O

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

? Ghi rõ sản phẩm, cân bằng phản ứng bằng phương pháp bảo toàn electron, ghi rõ wá trình nhường nhận electron ? -->