Cu(NO3)2+NH3 ---------> ? Ai biết xin trả lời giùm?

Thảo luận 1

sao dang pt len ma ko chiu can bang

Thảo luận 2

bạn sai rùi phải là Cu(NO3)+NH3+H2O ---->Cu(OH)2 + NH4NO3

Thảo luận 3

còn thiếu NH3 dư nữa Cu(OH)2 bị hòa tan Cu(OH)2 +4 NH3---> [Cu(NH3)4](OH)2

Thảo luận 4

Thank ban nha the ma mink nghi mai~

Thảo luận 5

lại nói người khác sai nữa rồi, chỉ trả lời thôi ko d sao ku

Thảo luận 6

phải cộng với dung dịch muối chứ. NH3 + muối + H2O -----> hidroxit tương ứng + muối amoni. Cu(NO3)2+NH3 +H2O --------->Cu(OH)2 + NH4NO3

Thảo luận 7

sai thì mình nói sai chẳng lẽ viết phương trình trên ra phản ứng à thế mà cũng ráng kiếm chuyện hả hung.Ông thật là muốn chết hả

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

? Ai biết xin trả lời giùm? -->