Bài này làm sao mọi người

Thảo luận 1

Hỗn hợp X gồm 2 andehyt A và B. Chia 0,06 mol Hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau : Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được CO2 và H2O.với tỉ lệ tương ứng là 1:1. Cho phần 2 tác dụng với 1 lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của A và B là ? A. HCHO và CH3-CHO ; B. CH3-CHO và CH3CH2CHO ; C. CH3-CHO và CH2=CH-CHO ; D. HCHO và CH2=CH-CHO.

Thảo luận 2

đốt cháy hỗn hợp cho n CO2 = n H2O

=> andehit no đơn chức ( CnH2nO)

phần 2 chO 0,08 mol Ag kết tủa mà số mol 2 andehit chỉ có 0,03

=> có HCHO ( vì HCHO cho 4 lần số mol Ag kết tủa)

=> đáp án A đó bạ[email protected]@!

Thảo luận 3

giải bài này giùm mình luôn được ko bạn
Nhiệt phân Al(NO3) . Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra vào bình 221,4 gam H2O thì thu được dd Y . Tinh C% của Y .

Thảo luận 4đây là pt nhiệt phân đối vs muối NO3- của Al....nh mà đề bài của bạn k cho khối lượng của muối,chỉ nói khối lượng của nước thì tính thể nào taz?...mình k hiểu lắm,bạn xem lại đề thử nhé!!!!

Thảo luận 5

Trích:
Trích:
Nguyên văn bởi TinKahiLL View Post
giải bài này giùm mình luôn được ko bạn
Nhiệt phân Al(NO3) . Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra vào bình 221,4 gam H2O thì thu được dd Y . Tinh C% của Y .
Trích:
Nguyên văn bởi oOobeloOo View Post


đây là pt nhiệt phân đối vs muối NO3- của Al....nh mà đề bài của bạn k cho khối lượng của muối,chỉ nói khối lượng của nước thì tính thể nào taz?...mình k hiểu lắm,bạn xem lại đề thử nhé!!!!
Nếu đề thế này thì lượng khí sinh ra gồm NO2 và O2, dẫn hỗn hợp này qua nước thì xảy ra phản ứng tạo thành axit nitric.

2NO2 +1/2 O2 + H2O = 2HNO3
Từ khối lượng nước tính được khối lượng các chất còn lại.
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng HNO3 = khối lượng 3 chất tham gia phản ứng cộng lại nên nồng độ axit = 100% (hơi vô lý) nhưng do đề bài không cho dữ kiện nào khác, buộc phải giả định các khí vừa đủ phản ứng vs nước.

Thảo luận 6

Trích:
Nguyên văn bởi sanganly View Post
Nếu đề thế này thì lượng khí sinh ra gồm NO2 và O2, dẫn hỗn hợp này qua nước thì xảy ra phản ứng tạo thành axit nitric.

2NO2 +1/2 O2 + H2O = 2HNO3
Từ khối lượng nước tính được khối lượng các chất còn lại.
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng HNO3 = khối lượng 3 chất tham gia phản ứng cộng lại nên nồng độ axit = 100% (hơi vô lý) nhưng do đề bài không cho dữ kiện nào khác, buộc phải giả định các khí vừa đủ phản ứng vs nước.

vì thiếu dữ kiện như thế nên em mới k hiểu đề bà[email protected]@!vả lại vs một đề bài thế này ng taz thường cho 1 dữ kiện là khối lượng nữa anh nhỉ[email protected]@

Thảo luận 7

Trích:
Nguyên văn bởi oOobeloOo View Post

vì thiếu dữ kiện như thế nên em mới k hiểu đề bà[email protected]@!vả lại vs một đề bài thế này ng taz thường cho 1 dữ kiện là khối lượng nữa anh nhỉ[email protected]@
Uhm, đúng là vậy. Khi giải ra nồng độ axit là 100% thì thấy vô lý rồi, trong thực tế cũng khó xác định lượng khí và nước vừa đủ để nồng độ đạt mức tối đa.

Vs lại đề bài kiểu này thì dành cho người mới tập tành làm quen vs hóa học hoặc chủ topic viết đề bị thiếu dzữ kiện.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.