Giúp. ngu hoá

Thảo luận 1

X là hỗn hợp của 2 este đồng phân vơi nhau.Ở cùng đk nhiệt độ và áp suất, 1l hơi X nặng gấp 2 lần 1l CO2. Thuỷ phân 35,2g X bằng 4l dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 44,6g chất rắn khan. Biết 2 este do rượu no đơn chức và axit no đơn chức tạo thành. Xác định công thức phân tử các este ?

Thảo luận 2

bel đang k hiểu là tại s khối lượng chất rắn sau khi cô cạn lại bị lẻ?????M của 2 este đó là 88 đó bạn

Thảo luận 3

bạn giúp mình giải nó ra ấy
vì mình k hiểu
với lại đề bài là xác định công thức phân tử các este mà bạn ??

Thảo luận 4

vầy nè bạn, 1 l este gấp 2 lần 1l CO2 => M este = 88

=> số mol hh = 0,4 => số mol NaOH dư = 0,4
=> khối lượng muối = 44.6 - 0.4x40 = 28.6
=> khối lượng muối giảm 6.6g so vs este
nếu là bài toán bình thường thì mình có thể thế các cặp nghiệm tính cho nhanh
nhưng mà tới đây mình bấm pt thì nó lại k có cặp nghiệm nào nhận giá trị cả bạn à[email protected]@
ngay từ khối lượng muối bấm ra đã bị lẻ,mình cũng k hiểu,bạn xem lại các con số của đề giúp mình nhé[email protected]@Thảo luận 5

mình kiểm tra kĩ rồi bạn, nó chính xác hết rồi mà
mình học hoá dỡ lắm nên bạn giúp mình nha
thanks

Thảo luận 6

tình hình là mình giải bằng cách tính M trung bình của muối sẽ ra M = R + 44 + 23 = 28,6/0.4 = 71.5
=> R= 4,5 => có este HCOOC3H7 l
=> bước tiếp theo mình thế các cặp nghiệm còn lại vào pt khối lượng ban đầu và khối lượng muố[email protected]@
mình có 2 cặp nghiệm đều thỏa mãn ,là HCOOC3H7 vs CH3COOC2H5
và HCOOC3H7 vs C2H5COOCH3

Thảo luận 7

trong cùng đk tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên

vì este là đồng phân nhóm chức của axit => tính tổng số nguyên tử C trong este dựa vào công thức của axit đồng phân

( rượu no, axit no => este no)
M = 88 = 14n +46 => n = 3
=> phân tử este chứa 4 C
=> các công thức este là :

Gọi là các gốc trung bình của R1, R'1 và R2, R'2 => công thức este chung sẽ là

Phản ứng với NaOH:

tổng số mol của este = 35,2/88 = 0,4 tổng số mol muối
số mol NaOH ban đầu = 4 . 0,2 = 0,8 mol
số mol NaOH dư = 0,8 - 0,4 = 0,4 mol
m của NaOH = 0,4 . 40 = 16 gam
khối lượng muối
=> khối lượng phân tử trung bình của muối = 28,6/0,4 = 71,5
=> khối lượng của gốc R1 (tb) = 71,5 - 67 = 4,5
=> có 1 este có gốc ( vd R1 < 4,5 ) đó là H ( M = 1)
=>este có công thức :

(vì tổng số nguyên tử C = 4 )
=> công thức phân tử của 2 este là :

Thảo luận 8

Trích:
Nguyên văn bởi thjendiachjlan View Post
trong cùng đk tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên

vì este là đồng phân nhóm chức của axit => tính tổng số nguyên tử C trong este dựa vào công thức của axit đồng phân

( rượu no, axit no => este no)
M = 88 = 14n +46 => n = 3
=> phân tử este chứa 4 C
=> các công thức este là :

Gọi là các gốc trung bình của R1, R'1 và R2, R'2 => công thức este chung sẽ là

Phản ứng với NaOH:

tổng số mol của este = 35,2/88 = 0,4 tổng số mol muối
số mol NaOH ban đầu = 4 . 0,2 = 0,8 mol
số mol NaOH dư = 0,8 - 0,4 = 0,4 mol
m của NaOH = 0,4 . 40 = 16 gam
khối lượng muối
=> khối lượng phân tử trung bình của muối = 28,6/0,4 = 71,5
=> khối lượng của gốc R1 (tb) = 71,5 - 67 = 4,5
=> có 1 este có gốc ( vd R1 < 4,5 ) đó là H ( M = 1)
=>este có công thức :

(vì tổng số nguyên tử C = 4 )
=> công thức phân tử của 2 este là :

nếu vậy thì chỉ cần dữ liệu M =88 là ra công thức phân tử mà bạ[email protected]@ vì đề đã cho là este no đơn r`...

Thảo luận 9

Thấy có 4 đáp án là C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2, C5H10O2
kết quả giống câu c, có lẻ đúng nhĩ

Thảo luận 10

Với yêu cầu của đề bài là "xác định công thức phân tử" thì chỉ cần dòng đầu tiên (tính được M este và biết được este no đơn chức) là đã đủ để tìm ra CTPT

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.