giai dum minh voi

Thảo luận 1

1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 rượu ( ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO ( dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và 1 hỗn hợp hơi Y ( có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với 1 lượng Ag2O( hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A . 8.8 B 7.8 C 9.2 D 7.4


2. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 1 mol ancol etylic khi cân bằng đc thiết lập có 0,6 mol este đc tạo thành. Lúc đó, nếu ta thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng., khi cân bằng mới đc thiết lập, hiệu suất của phản ứng este hoá trong trường hợp này có giá trị là ( nhiệt độ của bình phản ứng đc giữ nguyên)
A 54% B 68% C 82% D 78%

3.Một bình kín chứa khí NH3 ở 0 độ C và 1atm. Nung bình kín đó đến 546 độ C và NH3 bị phan huỷ theo phản ứng
2NH3-------> N2 + 3H2
Khi phản ứng trên đạt tới cân bằng thì áp suất trong bình là 3,3 atm. Hằng số cân bằng của phản ứng phân huỷ amoniac ở 546 độ C là bao nhieu? ( bài này đáp án là 4,15.10^-7) nhừng trong sách làm thì em không hiểu rõ lắm nên lên đầy nhờ mọi ngươi giải dùm và giải thích dùm mình.

Thảo luận 2

1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 rượu ( ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO ( dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và 1 hỗn hợp hơi Y ( có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với 1 lượng Ag2O( hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
hỗn hợp hơi Y bao gồm có H2O vs 2 andehit nhaz bạn
M trung bình của H2O vs 2 andehit là 27.5
sử dụng sơ đồ đường chéo => M trung bình của 2 andehit là 37 (vì tỉ lệ về số mol của H2O vs andehit là bằng nhau đó bạn)
=> 2 andehit là HCHO mol vs CH3CHO:y mol
có hệ pt 30x + 44y = 37(x+y)
4x + 2y = 0.6
=> x=y=0.1 => m= 0.1 x ( CH3OH + C2H5OH) = 7.8

Thảo luận 3

cam on ban nha. con 2 bai nua ban giup minh voi ( xin loi sao tu dung may minh khong go vietkey duoc)

Thảo luận 4

2. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 1 mol ancol etylic khi cân bằng đc thiết lập có 0,6 mol este đc tạo thành. Lúc đó, nếu ta thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng., khi cân bằng mới đc thiết lập, hiệu suất của phản ứng este hoá trong trường hợp này có giá trị là ( nhiệt độ của bình phản ứng đc giữ nguyên)


bài này sử dụng đến hằng số cân bằng ở chương trình lớp 10 !!!lÚc này cân bằng thì số mol của ax = ancol =0.4,số mol của este = nước = 0.6
khj thêm vào cân bằng 1 mol ax thì số mol ax là 1.4,còn những chất còn lại xem vẫn như cân bằng trước đồng thời khj thêm ax thì phản ứng có xu hướng tạo ra este

gọi số mol phản ứng ở cân bằng mới là x mol thì hằng số cân bằng Kc vẫn k đổi và ta có phương trình


giải pt ta được x = 0.179 => số mol este tạo ra là 0,779 và xét hiệu suất thì xét vs 1mol ancol vì axit sau này thêm vào sẽ dư,k dùng để xét hiệu suất => H =78%

Thảo luận 5

bài 3 không biết sao mình ra đáp án khác, bạn xem thử bài mình sai chỗ nào ko nha
Vì bình kín , giả sử V bình ban đầu là 22,4 lít => V lúc sau cũng 22,4 lít
n = PV/RT => n sau = 1,1 mol
2NH3=> N2 +3H2
bd: 1 0 0
pư 2x x 3x
cb 1-2x x 3x
n sau = 1-2x + x+3x = 1,1 => x = 0,05
k = (0,05).(0,15)^3 /(0,9)^2 = 2,0833.10^-4


Trích:
Em sai vì khi tính K, chưa chia số mol cho thể tích V để đổi ra nồng độ.
collins

Thảo luận 6

chO V bình là 1 l => n = PV/TR = 5/112
2NH3 = N2 +3H2
bđ 5/112
pư 2x x 3x
=> số mol lúc cân bằng = 5/112 - 2x +4x=5/112 +2x

=> x= 1/448
=>
đáp án đó bạ[email protected]@

Thảo luận 7

Trích:
Nguyên văn bởi oOobeloOo View Post
2. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 1 mol ancol etylic khi cân bằng đc thiết lập có 0,6 mol este đc tạo thành. Lúc đó, nếu ta thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng., khi cân bằng mới đc thiết lập, hiệu suất của phản ứng este hoá trong trường hợp này có giá trị là ( nhiệt độ của bình phản ứng đc giữ nguyên)


bài này sử dụng đến hằng số cân bằng ở chương trình lớp 10 !!!

lÚc này cân bằng thì số mol của ax = ancol =0.4,số mol của este = nước = 0.6
khj thêm vào cân bằng 1 mol ax thì số mol ax là 1.4,còn những chất còn lại xem vẫn như cân bằng trước đồng thời khj thêm ax thì phản ứng có xu hướng tạo ra este

gọi số mol phản ứng ở cân bằng mới là x mol thì hằng số cân bằng Kc vẫn k đổi và ta có phương trình


giải pt ta được x = 0.179 => số mol este tạo ra là 0,779 và xét hiệu suất thì xét vs 1mol ancol vì axit sau này thêm vào sẽ dư,k dùng để xét hiệu suất => H =78%
cam on ban nha, ban giai de hieu thiet

Thảo luận 8

Trích:
Nguyên văn bởi talaai03212 View Post
bài 3 không biết sao mình ra đáp án khác, bạn xem thử bài mình sai chỗ nào ko nha
Vì bình kín , giả sử V bình ban đầu là 22,4 lít => V lúc sau cũng 22,4 lít
n = PV/RT => n sau = 1,1 mol
2NH3=> N2 +3H2
bd: 1 0 0
pư 2x x 3x
cb 1-2x x 3x
n sau = 1-2x + x+3x = 1,1 => x = 0,05
k = (0,05).(0,15)^3 /(0,9)^2 = 2,0833.10^-4
ban ooBeoo ra dap an giong trong sach kia, du gi cung cam on ban nhieu ra

Thảo luận 9

Trích:
Nguyên văn bởi oOobeloOo View Post
chO V bình là 1 l => n = PV/TR = 5/112
2NH3 = N2 +3H2
bđ 5/112
pư 2x x 3x
=> số mol lúc cân bằng = 5/112 - 2x +4x=5/112 +2x

=> x= 1/448
=>
đáp án đó bạ[email protected]@


ban oi cho minh hoi 1 xi' duoc khong. Tai sao lai cho V ban dau = 1lit vay. Neu nhu cho V ban dau = 2lit thi dap an ra khac. Neu la gia su thi gia su 1lit hay 2 lit deu ra dap an giong nhau chu. Ban giai thich cho minh hieu duoc khong? Xin loi nha, may minh khong go Vietkey duoc nen mong ban rang' doc dum minh

Thảo luận 10

Trích:
Nguyên văn bởi nguyensitien View Post
ban oi cho minh hoi 1 xi' duoc khong. Tai sao lai cho V ban dau = 1lit vay. Neu nhu cho V ban dau = 2lit thi dap an ra khac. Neu la gia su thi gia su 1lit hay 2 lit deu ra dap an giong nhau chu. Ban giai thich cho minh hieu duoc khong? Xin loi nha, may minh khong go Vietkey duoc nen mong ban rang' doc dum minh
cũng đáp án đó thôi bạn,vì khi đó mình tính ra số mol phản ứng sẽ = 1/224
nh mà mình phải chia 2 l là V của bình mới ra nồng độ mỗi chất đó[email protected]@!nên về tỉ lệ vẫn thế mà..

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.