Cho mình hỏi 1 câu lí thuyết

Thảo luận 1

Khi cho Buta-1-3-đien t/d với brom theo tỉ lệ 1:1 sẽ có bao nhiêu đồng phân , kể ra dùm mình , tks nhiều lắm

Thảo luận 2

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 --------> Br-CH2-CH(Br)-CH=CH2
(1,2-dibrombut-2-en)
đảo lại....................................(3,4-dibrombut-1-en)

chỉ có 1 đồng phân
nhưng 2 cách đọc

Thảo luận 3

Trích:
Nguyên văn bởi pig_lovely15 View Post
CH2=CH-CH=CH2 + Br2 --------> Br-CH2-CH(Br)-CH=CH2
(1,2-dibrombut-2-en)
đảo lại....................................(3,4-dibrombut-1-en)

chỉ có 1 đồng phân
nhưng 2 cách đọc
mình nghĩ k phải là đảo lại mà có sự ưu tiên đánh số cho C chứa halogen!!!~
còn 1 đồng phân nữa là liên kết đôi vào giữa và Br gắn ở vị trí 2 đầu mạch là 1,4 đibrom but 2 en

Thảo luận 4

ừ ha, liên kết đôi vào giữa
2 đầu gắn 2Br. Mới có học kì 1 mà h quên mất tiêu rồi
vậy là có 2 đông phân

ôi mình dở thật

Thảo luận 5

Trích:
CH2=CH-CH=CH2 + Br2 --------> Br-CH2-CH(Br)-CH=CH2
(1,2-dibrombut-2-en)
đảo lại....................................(3,4-dibrombut-1-en)

chỉ có 1 đồng phân
nhưng 2 cách đọc
Cái này là sai nha em, bởi lẽ mạch các bon đối xứng, ghép kiểu em cũng chỉ là 1 thôi em à.

Thảo luận 6

khi cho buta-1,3-đien tác dụng với Br2 tỉ lệ 1:1 tạo ra 2 sp là CH2(Br)-CH2(Br)-CH=CH2 (sp cộng 1,2) và CH2(Br)-CH=CH-CH2(Br) (sp cộng 1,4). Riêng CH2(Br)-CH=CH-CH2(Br) có 2 đồng phân hình học: một đồng phân cis và một đồng phân trans, tùy theo nhiệt độ mà thành phần phần phần trăm mỗi sản phẩm trong hỗn hợp sản phẩm tạo thành không giống nhau ví dụ: ở -80oC hỗn hợp sản phẩm có 80% sp cộng 1,2 và 20% sp cộng 1,4 nhưng ở 40oC thì hỗn hợp sản phẩm có 20% sp cộng 1,2 và 80% sp cộng 1,4.
hi vọng bạn sẽ luôn yêu thích môn hóa!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.