giúp mình với

Thảo luận 1

hiện tại có 2 câu bạn nào giúp mình nha
-Đốt cháy hoàn toàn 2.76g hh X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu dc 2.688 lít CO2 và 1.8 gam H2O. Mặt khác cho 2.76 gam X phản ứng vừa đủ 30ml dd NaOH 1M, thu dc 0.96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là :
A. C3H5COOH B.CH3COOH C.C2H3COOH D.C2H5COOH

-Cho 3.68gam hh gồm Al và Zn tác dục với ột lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu dc 2.24 lít khí H2 ở dktc . Khối lượng dd thu dc sau pứ là:
câu này tớ tính ra 101.68 xem đáp án là 101.48 , ai biết mình sai chỗ nào chỉ nhé, tks 100keng

Thảo luận 2

Câu 1: n CO2 = 0,12 n H2O = 0,1 => CxHy là gốc ko no, nhìn đáp án => A,C (chứa 1 pi)
gọi số mol 3 cái lần lượt là x,y,z
theo đề x + y = 0,03
y+ z = 0,03
=> x=z
mà x+y - z = n CO2 - H2O = 0,02 => y = 0,02 => x = z = 0,01
đến đây thì dễ dàng tính ra đáp án là C
Câu 2: bạn quên trừ m H2 thoát ra nên bị sai so với đáp án

Thảo luận 3

Vì 1 chất là CH3OH nên khi đốt thì n CH3OH = H2O - CO2
2 chất kia là 2 axit ko no có 1 pi => tổng số mol 2 chất đấy = CO2 - H2O
mà theo đề thì CO2 > H2O
=> tông sô mol 2 chất - CH3OH = n CO2 - nH2O ( theo giả thiết)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.