Bài tập điện phân. help

Thảo luận 1

tiến hành điện phân 500ml dd hh HCl 0,02M và NaCl 0,2M. Sau khi ở anot thoát ra 0,448l khí
a) Tính pH của dd trước và sau đp
b) Lấy dd sau đp trung hào bằng HNO3 sau đó thêm lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu đc
c) Nếu thời gian đp 24 phút hiệu suất đp = 80% thì cường độ dòng điện đã dùng là bao nhiêu thời gian

Thảo luận 2

Trích:
Nguyên văn bởi starlovemoon View Post
tiến hành điện phân 500ml dd hh HCl 0,02M và NaCl 0,2M. Sau khi ở anot thoát ra 0,448l khí
a) Tính pH của dd trước và sau đp
b) Lấy dd sau đp trung hào bằng HNO3 sau đó thêm lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu đc
c) Nếu thời gian đp 24 phút hiệu suất đp = 80% thì cường độ dòng điện đã dùng là bao nhiêu thời gian

a)nHCl=0.01
nNaCl=0.1
=> n H+=0.01,nCl-=0.11=> pH của dd trước đp
anot thoát ra 0.02 mol là Cl2
=> e cho nhận của 2 điện cực = 2x nCl2 =0.04
=> bên catot diễn ra sự điện phân H+ vs H2O
2H+ +2e -> H2 => n e cho nhận tính theo nH+ chỉ mới 0.01
2H2O +2e-> H2 + 2OH- => 2e=0.03 => OH- =0.03
=> pH sau đp
b)bạn tính lượng kết tủa theo số mol Cl- còn lại
c) sử dụng công thức e cho nhận = It/F bạn nhaz!!

P/s:mấy bạn thông cảm!dạo này bel đang bận ôn thi nên k thường xuyên vào giúp các bạn đc!!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.