Bài tập hóa chuyên 8 khó dã man con ngan các anh chị giúp với ạ :(

Thảo luận 1

Mọi người giúp đc câu nào thì giúp ạ, e cảm ơn lắm lắm ^o^

1. Thả 1 viên bi sắt khối lượng 7 gam vào 250ml dung dịch HCl. Sau khi kết thúc p.ư thì thấy còn lại m (gam) sắt ko tan

a. Cho m gam sắt đó vào 122.5 g dd H2SO4 20% cho đến khi p.ư kết thúc thì nồng độ dd axit chỉ còn 15.2% (coi quá trình p.ư khối lượng dd thay đổi ko đáng kể) Tính nồng độ mol (Cm) của dd HCl trên.
b. Để m gam sắt trong ko khí ẩm sau 1 thời gian, cân lại thấy khối lượng tăng thêm 0.24g (Fe bị oxi hóa từ từ thì chuyển thành Fe2O3) tính % khối lượng sắt ko bị oxi hóa trong hỗn hợp sau.
2. Muối ăn lẫn các tạp chất CaCl2, Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaSO4, và NaBr. Trình bày phương pháp hóa học để thu đc muối ăn tinh khiết

3. Hỗn hợp A gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : m Fe = 7 : 3
Lấy m (g) A cho phản ứng với dd HNO3 thấy có 44.1g HNO3 phản ứng thu đc 0.75m (g) chất rắn X, dd Y và 5.6 lít khí Z (đktc) gồm NO và NO2
Tính m (đáp số là 50.4g)

Thảo luận 2

Trích:
3. Hỗn hợp A gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : m Fe = 7 : 3
Lấy m (g) A cho phản ứng với dd HNO3 thấy có 44.1g HNO3 phản ứng thu đc 0.75m (g) chất rắn X, dd Y và 5.6 lít khí Z (đktc) gồm NO và NO2
Tính m (đáp số là 50.4g)
Bài này anh thấy kì lạ vì cho thừa dữ kiện (mCu : m Fe = 7 : 3) <--- không có dữ kiện này thì tính rất dễ, thêm cái này vào làm rối lên liền.

Giả sử ko có dữ kiện nêu trên, bài giải theo cách cổ điển thế này.
Các phản ứng hóa học:

2Cu + 6HNO3 = 2Cu(NO3)2 + NO + NO2 + 6H2O

2Fe + 10HNO3 = 2Fe(NO3)3 + NO + 3NO2 + 5H2O

Vì sau phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn X nên hỗn hợp kim loại có dư (nghĩa là thiếu axit để hòa tan hoàn toàn kim loại).

Như vậy, lượng kim loại đã bị axit hòa tan bằng 0,25m (g)

Dựa vào 2 dữ kiện, số mol hỗn hợp khí và khối lượng axit phản ứng ta có được hệ pt sau:
(1) a+ 2b = 0,25
(2) 3a + 5b = 0,7

Trong đó, a và b lần lượt là số mol Cu và Fe đã phản ứng vs axit, ta tính ra được a = 0,15 và b = 0,05 mol

Nhưng đây chỉ là số mol từng kim loại có trong 0,25m (g), vì đề bài cho m(g) nên số mol từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

Số mol Cu = 4a = 0,6 mol
Số mol Fe = 4b = 0,2 mol

Từ đây tính được m = 0,6*64 + 0,2*56 = 49,6g <--- Không đúng so vs đáp án

Đây là giải theo lớp 8: các kim loại có thứ tự ưu tiên như nhau khi phản ứng vs axit, còn giải theo cách lớp 12 thì tất nhiên Fe sẽ ưu tiên phản ứng vs HNO3 hơn so vs Cu.
__________________________________________________________
Trích:
1. Thả 1 viên bi sắt khối lượng 7 gam vào 250ml dung dịch HCl. Sau khi kết thúc p.ư thì thấy còn lại m (gam) sắt ko tan.

a. Cho m gam sắt đó vào 122.5 g dd H2SO4 20% cho đến khi p.ư kết thúc thì nồng độ dd axit chỉ còn 15.2% (coi quá trình p.ư khối lượng dd thay đổi ko đáng kể) Tính nồng độ mol (Cm) của dd HCl trên.
b. Để m gam sắt trong ko khí ẩm sau 1 thời gian, cân lại thấy khối lượng tăng thêm 0.24g (Fe bị oxi hóa từ từ thì chuyển thành Fe2O3) tính % khối lượng sắt ko bị oxi hóa trong hỗn hợp sau.
Câu a:
Cho sắt vào dung dịch H2SO4 mà không nói trạng thái thì xảy ra phản ứng tạo khí Hidro.

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2
KL axit sunfuric ban đầu = 24,5 g
Sau phản ứng, nồng độ axit giảm xuống nên KL axit còn lại là: 18,62g

Như vậy, KL axit đã phản ứng vs sắt = 24,5 - 18,62 = 5,88g

=> Số mol axit đã phản ứng = 0,06 mol

Như vậy, khối lượng Fe đã phản ứng vs H2SO4 = 0,06 * 56 = 3,36 g

Kết luận: KL Fe đã phản ứng vs HCl = 7 - 3,36 = 3,64g

Từ đây tính được nồng độ của HCl = (3,64/56) * 2 / 0,25 = 0,52 mol/l.

Lưu ý: đề bài không cho trọng lượng riêng của dung dịch HCl nên không thể tính được nồng độ % em nhé!


Câu b:
Ta có phản ứng: 2Fe + 3O2 = 2Fe2O3
Khối lượng tăng thêm 0,24g chính là khối lượng oxi. => Số mol oxi = 0,0075 mol
Nên số mol Fe bị oxi hóa = 0,075*2/3 = 0,005 mol

Vậy khối lượng Fe bị oxi hóa = 0,005*56 = 0,28g

=>KL Fe không bị oxi hóa = 7 - 0,28 = 6,72g

Thảo luận 3

anh ơi
Thầy e gợi ý bài 3 như này ạ: Fe phản ứng với axit trước Cu, mà còn dư lại 0.75m (g) chất rắn ko phản ứng tức là Fe còn dư và Cu chưa phản ứng đc tí nào (0.75m > 0.7m)

Thảo luận 4

Thế thì em làm theo hướng thầy gợi ý, mới lớp 8 mà đã học Fe được ưu tiên phản ứng vs axit trước cơ đấy!

Thảo luận 5

bạn sử dụng bảo toàn nguyên tử nitơ : Nito trong axit=Nito trong muối + Nito trong hh khí.
mol nito trong muối bằng gấp đôi mol sắt--------->fe(N03)2.....tại sao ko tạo ra fe(N03)3 thì bạn tự hiểu nhá.
<=>0,7 = 2.(0,25m/56) + 0.25=>m=50.4g

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.