Hoá 12 giúp dùm ạ >"'<

Thảo luận 1

Mong mọi người giúp đỡ dùm ^^~

1)Hoà tan 2.68g axetatdehit và glucozơ . Cho hh vào 35.87 ml AgNO3/NH3 34% ( D= 1,4g/ml) , đun nhẹ lọc bỏ kết tủa rồi dung hoà nước lọc bằng HNO3 , thêm vào nước lọc lượng dư KCl thì xuất hiện 5.74g kết tủa . Tính % hh ban đầu

2)1 este tạo bởi axit đơn và ancol đơn có tỉ khối hơi H2 so với CO2= 2 ( cái này mình sợ mình viết đề sai quá @@~ có thể là d este/CO2 ) Cho este td NaOH ra kh.lượng muối = 17 phần 22 lượng este phản ứng. Xđịnh CTCT của este

3) Xà phòng hoá 0.1 mol 1 este đơn chức X tdụng với 200ml dd NaOH 1M cho ra 8.8g ancol và dd chứa 12.2 g chất tan. Xd CTCT của este


Cảm ơn mọi người trước nhá :-*:-* !!

Thảo luận 2

Trích:
Nguyên văn bởi † P€ ¤ ¶------¶€Ø † View Post
Mong mọi người giúp đỡ dùm ^^~

1)Hoà tan 2.68g axetatdehit và glucozơ . Cho hh vào 35.87 ml AgNO3/NH3 34% ( D= 1,4g/ml) , đun nhẹ lọc bỏ kết tủa rồi dung hoà nước lọc bằng HNO3 , thêm vào nước lọc lượng dư KCl thì xuất hiện 5.74g kết tủa . Tính % hh ban đầu

2)1 este tạo bởi axit đơn và ancol đơn có tỉ khối hơi H2 so với CO2= 2 ( cái này mình sợ mình viết đề sai quá @@~ có thể là d este/CO2 ) Cho este td NaOH ra kh.lượng muối = 17 phần 22 lượng este phản ứng. Xđịnh CTCT của este

3) Xà phòng hoá 0.1 mol 1 este đơn chức X tdụng với 200ml dd NaOH 1M cho ra 8.8g ancol và dd chứa 12.2 g chất tan. Xd CTCT của este


Cảm ơn mọi người trước nhá :-*:-* !!

1)m dung dịch AgNO3=M.D
=> n AgNO3=0.1
bỏ dung dịch sau va KCl xuất hiện kết tủa AgCl => n Ag+ dư=0.04
=> Ag+ phản ứng tạo kết tủa vs hỗn hợp = 0,06 = 2(n CH3CHO + n C6H12O6)
ta lập đc hệ pt 2 ẩn
vs x là số mol CH3CHO;y là số mol C6H12O6
=> số mol mỗi chất=>%m

2)gọi este là RCOOR',este có 1 gốc vì M=88<90
=> muối là RCOONa = 68=>R=1
=> CTCT là 2 đồng phân của HCOOC3H7


Thảo luận 3

3>
goi este RCOOR1==> m ESTE = (8,8+12,2)-(0,2x40)=13g==>KLPT este = 13:0.1=130
==> R+R1= 130-44=86
den day BL => R va R1 => este

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.