[Hỏi] Cách làm các bài tập về Logarit

Thảo luận 1

Ai có các cách để làm các bài toán dạng Logarit thì chỉ mình với
Tình hình là mình học công thức thuộc làu mà nhìn vô bài tập là không biết phân tích ra như thế nào hết @@~

Vd: Tính log(căn3)của 50 biết a = log(3)15 , b=log(3)10

Tính 5lne^(-1) + 4ln^2.căne

So sánh log(3/4)2/5 và log(5/2)3/4

Thảo luận 2

log(căn3)của 50 biết a = log(3)15 , b=log(3)10
log(căn 3) 50=log(3^1/2) 50=2log(3)50=2log(3)10 + 2log(3)5

log(3)15= log(3)5 + log(3)3= log(3)5 +1=a

5lne^(-1) + 4ln^2.căne=5/lne +4ln(e^1/2)^2=5 +lne =6
lne^1/2=1/2lne mà bình lên nữa là 1/4

log(3/4)2/5 và log(5/2)3/4

log(0.75) 0.4 > 0 vì 0<0.75<1 : 0<0.4<1
log(2.5) 0.75 <0 vì 2.5>0 : 0<0.75<1
=>....

bạn thử tính lại xem nhé

Thảo luận 3

Trích:
Nguyên văn bởi vivaf View Post
log(căn3)của 50 biết a = log(3)15 , b=log(3)10
log(căn 3) 50=log(3^1/2) 50=2log(3)50=2log(3)10 + 2log(3)5

log(3)15= log(3)5 + log(3)3= log(3)5 +1=a

5lne^(-1) + 4ln^2.căne=5/lne +4ln(e^1/2)^2=5 +lne =6
lne^1/2=1/2lne mà bình lên nữa là 1/4

log(3/4)2/5 và log(5/2)3/4

log(0.75) 0.4 > 0 vì 0<0.75<1 : 0<0.4<1
log(2.5) 0.75 <0 vì 2.5>0 : 0<0.75<1
=>....

bạn thử tính lại xem nhé
log( căn 3 ) 50 = log (50^ (1/3))=1/3log50 chứ ban

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.