toán 9

Thảo luận 1

Mọi người giúp mình giải bài này với mình ko biết là đăng vào đây có đúng ko nữa
Cho 3 Dths bậc nhất y=2x-1(d1)
y= (m+1)x+3(d2)
Y=(3-m)x+n(d3)
a Tìm m de (d1)//(d2)
b tìm m,n để (d1)//(d2);(d1)cắt (d3)
c tìm m,n để (d1)cắt (d2) tai điểm A(1;5)
d với m=-2 tìm n để (d1); (d2); (d3) đồng quy tại 1 điểm

Thảo luận 2

(d1) // (d2) ==> hệ số góc k bằng nhau

Nghĩa là 2 = m +1 ==> m= 1

Còn cắt thì sao đó cũng ko nhớ, nói chung áp dụng công thức là làm đc mà?

(d1) cắt (d2) tại điểm A (1; 5)

y=2x-1(d1)
y= (m+1)x+3(d2)

Chẹp, chả nhớ cách làm, toán lớp 9 là chuyện 3 năm trước rồi !

Chắc thế 1(1;5) vô (d2)

(d2): 5= (m+1).1+ 3 ==> m= 1

Chắc vậy, còn lại thì ko nhớ lắm!

@! Nhắc luôn! Nhầm box rồi nhé bạn ^^!

Thảo luận 3

Trích:
Nguyên văn bởi nhuoc_phi_phi View Post
Mọi người giúp mình giải bài này với mình ko biết là đăng vào đây có đúng ko nữa
Cho 3 Dths bậc nhất y=2x-1(d1)
y= (m+1)x+3(d2)
Y=(3-m)x+n(d3)
a Tìm m de (d1)//(d2)
b tìm m,n để (d1)//(d2);(d1)cắt (d3)
c tìm m,n để (d1)cắt (d2) tai điểm A(1;5)
d với m=-2 tìm n để (d1); (d2); (d3) đồng quy tại 1 điểm
a, (d1)//(d2): hệ số góc = nhau m+1=2=> m=1

b,(d1)//(d2): như trên
(d1) cắt (d3): với m=1 thì (d1):y=2x+3; (d3):y=2x+n. 2 dt có hệ số góc bằng nhau nên luôn song song => k có já trị n thỏa điều kiện

c,(d1)cắt ( d2) tại A(1;5)? a nghĩ câu hỏi sai vì điểm A này k nằm trên (d1). Đúng ra là fải (d2) cắt (d3) tại A. Với trường hợp đó thì giải như sau:
Thế tọa độ A vào (d2) tìm ra m=>m =1.
Thế m= 1 và thế tọa độ điểm A vào (d3) tìm ra n=> n= 3
2 đường thẳng này trùng nhau.

d,m= -2.
(d1):y=2x-1
(d2):y=-x+3
(d3):y= 5x+n
Đầu tiên tìm giao của (d1) và (d2) trước bằng cách giải hệ pt y=2x-1
y=-x+3
x=4/3 y=5/3 tạm gọi điểm B(4/3;5/3).
thế điểm B vào (d3) tìm n => n=-5

Thảo luận 4

Trích:
Nguyên văn bởi kuckung View Post
(d1) // (d2) ==> hệ số góc k bằng nhau

Nghĩa là 2 = m +1 ==> m= 1

Còn cắt thì sao đó cũng ko nhớ, nói chung áp dụng công thức là làm đc mà?

(d1) cắt (d2) tại điểm A (1; 5)

y=2x-1(d1)
y= (m+1)x+3(d2)

Chẹp, chả nhớ cách làm, toán lớp 9 là chuyện 3 năm trước rồi !

Chắc thế 1(1;5) vô (d2)

(d2): 5= (m+1).1+ 3 ==> m= 1

Chắc vậy, còn lại thì ko nhớ lắm!

@! Nhắc luôn! Nhầm box rồi nhé bạn ^^!
tks ạ

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.