giải bài này theo cách nào đúng?

Thảo luận 1

n1=can 2 cua 2
n2=1
r=60 do
tìm i
ta có
cach 1
n1xSini=n2xSinr
=>sini= n2xsinr
(phần) ------------
n1
= 1xSin60
(phần)--------------
can 2 cua 2
=can 2 cua 3/can 2 cua 2=>sin>1=>i không xac dinh
cách 2
n1xSini=n2xSinr
=>sini= n2xsinr
(phần) ------------
n1
= 1xSin60
(phần)--------------
can 2 cua 2
= (1/căn hai của 2)x(căn 2 của 3/ 2)
=sin căn 2 cua 3 / (can 2 cua2x 2)=>i =37 độ
cả hai cách đều hợp các quy tắt toán học nên mình chả biết cái nào đúng

Thảo luận 2

Nếu mình không đọc nhầm thỳ ở cách 1 bạn nhầm sin60 rồi

Sin60(căn 3)/2 chứ không phải (căn 3)/(căn 2)

Và nếu như thế thỳ kết qả cuối cùng giống như ở cách 2 của bạn .

Tuy mình k biết có phải đổi ra là 37 độ không . Nhưng sini ở cách 2 bạn tính đúng rồi.Tái bút: Trình bày gì mà khó đọc kinh

Thảo luận 3

Trích:
Nguyên văn bởi ngox1tezan View Post
Nếu mình không đọc nhầm thỳ ở cách 1 bạn nhầm sin60 rồi

Sin60(căn 3)/2 chứ không phải (căn 3)/(căn 2)

Và nếu như thế thỳ kết qả cuối cùng giống như ở cách 2 của bạn .

Tuy mình k biết có phải đổi ra là 37 độ không . Nhưng sini ở cách 2 bạn tính đúng rồi.Tái bút: Trình bày gì mà khó đọc kinh
thế nếu chia cho 1/căn 2 của 2 nữa không phải là căn 3/căn2 của 2 a. suy nguy kỹ rồi hãy nói đi em. chỗ đó anh đã làm tắt 1 bước rồi cu

Thảo luận 4

Trích:
Nguyên văn bởi akirahades View Post
n1=can 2 cua 2
n2=1
r=60 do
tìm i
ta có
cach 1
n1xSini=n2xSinr
=>sini= n2xsinr
(phần) ------------
n1
= 1xSin60
(phần)--------------
can 2 cua 2
=can 2 cua 3/can 2 cua 2=>sin>1=>i không xac dinh

Tôi phải hiểu cái dòng đó là thế nào đây ?! Ngta sửa cho còn làm kiểu ...

Thảo luận 5

sin60x1=sin60
sin60/căn 2 cua 2=(can 2 cua3/can 2 cua 2)/can 2 cua 2
=thử nhân ngich đảo rồi rút gọn xem
nếu có fx 570 thì bấm đi

Thảo luận 6

Trích:
Nguyên văn bởi akirahades View Post
sin60x1=sin60
sin60/căn 2 cua 2=(can 2 cua3/can 2 cua 2)/can 2 cua 2
=thử nhân ngich đảo rồi rút gọn xem
nếu có fx 570 thì bấm điCó mắt thỳ xem đi chú em .

Lo học thuộc bảng lượng giác trước đi rồi hãy đem chuyện nghịch đảo , nhân chia thế nào ra dạy người khác .

Thảo luận 7

Bạn quá đáng thật !! Ng` ta giúp bạn chẳng nói gì !! Nếu ng` ta sai thì bạn ăn nói đàng hoàng chút đi !! Nhờ ng` ta giúp ròi còn lên mặt !! Vãi thế !!

Thảo luận 8

Thoi a e cha ai hiêu cả. De hum nao tiểu đệ sẽ làm một tấm hình để có thể trình bài ro hơn. Vì diễn dan k ho tro ky tu toan hoc

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.