Cách trừ ngày tháng trong excel!!

Thảo luận 1

Cả nhà ơi,giúp em với . Cty em có kế hoạch thưỏng tết theo thời gian công tác, bây giờ em đang tính số tháng làm việc của người lao động nhưng ko biết tính như thế nào : VD : 1 người bắt đầu vào làm từ 3-2007 tính đến 12-2009 là : 33tháng , em tính trong excel nhưng ko biết dùng công thức nào? cả nhà giúp em với , thankss trc ah!!

Thảo luận 2

Bạn sử dụng Hàm DATEDIF():

Có lẽ cách dễ nhất khi muốn tính toán ngày tháng năm là dùng hàm DATEDIF().
Nhưng có một điều tôi không hiểu là: hàm này dùng tốt, nhưng không hề có trong danh sách hàm của Excel (Excel 2007 cũng không), và cũng không có một cái help nào cho nó cả! Cho nên, có một số người sử dụng Excel phải nói là có thâm niên, mà vẫn không hề biết Excel có hàm DATEDIF()...Cú pháp: = DATEDIF(start_day, end_day, unit)start_day: Ngày đầu

end_day: Ngày cuối (phải lớn hơn ngày đầu)

unit: Chọn loại kết quả trả về (khi dùng trong hàm phải gõ trong dấu ngoặc kép)y : số năm chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối

m : số tháng chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối

d : số ngày chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối

md : số ngày chênh lệch giữa ngày đầu và tháng ngày cuối, mà không phụ thuộc vào số năm và số tháng

ym : số tháng chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối, mà không phụ thuộc vào số năm và số ngày

yd : số ngày chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối, mà không phụ thuộc vào số năm

Ví dụ:DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "y") = 100 (năm)

DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "m") = 1211 (tháng)

DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "d") = 36889 (ngày)

DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "md") = 30 (= ngày 31 - ngày 1)

DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "ym") = 11 (= tháng 12 - tháng 1)

DATEDIF("01/01/2000", "31/12/2100", "yd") = 365 (= ngày 31/12 - ngày 1/1)

Thảo luận 3

Mình đang thử nhưng không được bạn a?
Nếu thử mà không được chứng tỏ ngày tháng bạn nhập toàn "ba trợn", không phải thuộc chuẩn.
Để ý sơ qua: Nếu ngày tháng chuẩn thì nó sẽ canh phải, ngược lại nó canh trái
Xem lại nhé

Thảo luận 4

Mình thử theo cách của bạn thì ra được kết quả rùi , nhưng mà nếu làm như vậy thì phải gõ từng công thức cho từng người một ah, như vậy thì lâu lắm bạn ah.Mình có một cột ngày tháng năm bắt đầu làm việc (A) và cột thời điểm hiện tại 26/1/2010 ( B) .Mình lấy cột (B)-(A) = Số ngày làm công tác của họ (C) / 30 ngày = Số tháng công tác
VD : ngày bắt đầu làmviệc : 01/03/2007 (A)
Thời điểm hiện tại : 26/01/2010 (B)

C= (A-B)/30 = 35tháng

ko bít có đúng ko,?

Thảo luận 5

Nếu làm như bạn sẽ có trường hợp không đúng vì không phải tháng nào cũng 30 ngày đều nhau đâu!

Thảo luận 6

Mình tính từ ngày 01/03/2007 đến 01/12/2009 là nó đến 34 tháng chứ không phải là 33 tháng.Sau khi lấy (B-A)/30.Sau đó định dạng nó thành Number là nó ra ngay 34 tháng

Thảo luận 7

Mình tính từ ngày 01/03/2007 đến 01/12/2009 là nó đến 34 tháng chứ không phải là 33 tháng.Sau khi lấy (B-A)/30.Sau đó định dạng nó thành Number là nó ra ngay 34 tháng
Có phải tháng nào cũng 30 ngày đâu mà tính như vậy => Sai bét nhè!
Thế này này:
Cho 01/03/2007 tại ô A1, 01/12/2009 tại ô B1
- Tính tháng: =DATEDIF(A1,B1,"m") => kết quả là 33.
- Tính năm & tháng: =DATEDIF(A1,B1,"y")&" năm "&DATEDIF(A1,B1,"ym")&" tháng" => Kết quả là 2 năm 9 tháng
- Tính tháng & ngày: =DATEDIF(A1,B1,"m")&" tháng "&DATEDIF(A1,B1,"md")&" ngày " => kết quả là 33 tháng & 0 ngày.

Cứ thế mà tính các trường hợp khác như cấu trúc hàm Datedif mà bạn tamnt07 đã nêu...

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.