Cách tính tuổi tự động tăng lên trong Excel.

Thảo luận 1

Làm thế nào để tính tuổi tự động tăng lên trong Excel vậy các bạn.Mong các bạn cho mình ví dụ cụ thể và hàm mình cần dùng trong trường hợp này nhé.

Thảo luận 2

Làm thế nào để tính tuổi tự động tăng lên trong Excel vậy các bạn.Mong các bạn cho mình ví dụ cụ thể và hàm mình cần dùng trong trường hợp này nhé.
Cột A ghi ngày tháng năm của bạn
Cột B ghi hàm = today()
Cột C: =datedif(A;B;"d")
Nó sẽ tính ngày của bạn theo từng ngày.
Do bạn không đưa File nên mình cũng làm được như thế này thôi!

Thảo luận 3

Cột A ghi ngày tháng năm của bạn
Cột B ghi hàm = today()
Cột C: =datedif(A;B;"d")
Nó sẽ tính ngày của bạn theo từng ngày.
Do bạn không đưa File nên mình cũng làm được như thế này thôi!
cho minh hoi "d" là gì đuọc ko

Thảo luận 4

cho minh hoi "d" là gì đuọc ko
Theo Miss hiểu thì "d" là "day", nó sẽ trả về cho bạn số ngày của ô B - ô A
Cũng tương tự thế nếu bạn đổi "d" --> "m" (tháng) hay "y" (năm)

Thảo luận 5

Theo Miss hiểu thì "d" là "day", nó sẽ trả về cho bạn số ngày của ô B - ô A
Cũng tương tự thế nếu bạn đổi "d" --> "m" (tháng) hay "y" (năm)
minh cung da thu roi nhung dau co dc toan bao loi #VALUe! thoi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.