Cách lấy dữ liệu từ 1 file Excel sang file Excel khác

Thảo luận 1

Dear all,
Tôi mới coi về VBA nên cũng chưa rành lắm.
Mọi người cho tôi hỏi. Tôi muốn lấy dữ liệu từ 1 file Excel (dữ liệu thô) để đổ vô 1 file Excel khác theo layout định sẵn thì làm cách nào?
Ai biết vui lòng chỉ giúp.
Xin cám ơn.

Thảo luận 2

Dear all,
Tôi mới coi về VBA nên cũng chưa rành lắm.
Mọi người cho tôi hỏi. Tôi muốn lấy dữ liệu từ 1 file Excel (dữ liệu thô) để đổ vô 1 file Excel khác theo layout định sẵn thì làm cách nào?
Ai biết vui lòng chỉ giúp.
Xin cám ơn.
Muốn người khác giúp thì hay đưa file giả lập lên, mọi người xem thì dễ hiểu hơn

Thảo luận 3

Dear all,
Mọi người cho tôi hỏi. Tôi muốn lấy dữ liệu từ 1 file Excel (dữ liệu thô) để đổ vô 1 file Excel khác theo layout định sẵn thì làm cách nào?
Ai biết vui lòng chỉ giúp.
Xin cám ơn.
Tui nghĩ bạn nên dùng record macro để ghi lại những thao tác bạn làm.Thí dụ bạn muốn copy cột A đến cột D chẳng hạn từ file dữ liệu thô sang file bạn muốn thao tác xử lý số liệu (" file excel khác của bạn đó") sao đó bạn gán nút lệnh để cho nó chạy lại những tao tác đó là xong. Bạn vào Tools > Macro > record Marco > rồi thực hiện xong bạn vào trở lại Tools > Macro >stoping Marco. Bạn vẽ hình ngôi sao hay hình gì đó gán macro đó vào là xong bằng cách click chuột phải vào hình đó chọn Asign macro > chọn new hoặc edit tuỳ theo. Tui thường làm theo cách này sao đó tự động rút gọn lại, Mong giúp ích được bạn. Thanks

Thảo luận 4

Cách này với điều kiện là 2 file đều đã được mở ra rồi thì mới được. Xin hỏi thêm bác nmhung49 rằng: nếu muốn thực hiện việc copy và dán như trên nhưng chỉ cần mở một file "nguồn"; file "đích" đóng (2file cùng thư mục) thì phải làm thế nào ạ!?

Thảo luận 5

Cách này với điều kiện là 2 file đều đã được mở ra rồi thì mới được. Xin hỏi thêm bác nmhung49 rằng: nếu muốn thực hiện việc copy và dán như trên nhưng chỉ cần mở một file "nguồn"; file "đích" đóng (2file cùng thư mục) thì phải làm thế nào ạ!?
Vẫn làm được khi dùng VBA. Bạn gửi file lên có người giúp
Thân

Thảo luận 6

Cái này dễ thôi !
Bạn fải biết một chút VB để nói mới biết chứ ....
Mot doan CODE de lay mot du lieu tho (chon vung) cua mot Sheet bat ky cua mot file
dan vao Sheet hien hanh (nguoi su dung muon dan), nhu sau
Code cho phan mo file
Doan code viet trong Module
Goi lenh copy trong boxe_text_code (trong Sheet cua nguoi dung)

Sub copy_data()
On Error Resume Next
Dim basebook As String
Dim mybook As Workbook
Dim fname As String
Dim Mypath As String
Application.ScreenUpdating = False
Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
basebook = ActiveWorkbook.Name
ChDrive Mypath
ChDir Mypath
fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Execel files (*.xls), *.xls", Title:="Chon file nguon", MultiSelect:=False)
Set mybook = Workbooks.Open(fname)
mybook.Worksheets(1).Activate………………… xác định tên Sheet (phải biết chính xác Sheet nào cần dán)
'

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.