Hỏi cách lọc dữ liệu trong excel 2003

Thảo luận 1

Em có 1 File dữ liệu tổng hợp trong đó có cột Họ và tên học sinh có tên học sinh của các trường và cứ hết danh sách học sinh của trường A thì nối tiếp là danh sách học sinh của trường B....ở dòng đầu tiên của mỗi danh sách có ghi tên của các trường.
Giờ em muốn tìm đến danh sách của trường B hoặc C một cách nhanh nhất thì phải làm thế nào? các bác chỉ giúp em mới ạ.
VD: Em có file dữ liệu như đính kèm, giờ em muốn tìm tên trường MN Mậu Đông trong cột Họ và tên học sinh thì em phải làm thế nào? vì danh sách này của em có tới 83 trường nên nếu tìm thủ công thì mất thời gian lắm ạ. Mong các bác chỉ giúp.
em xin chân thành cảm ơn!

Thảo luận 2

file dữ liệu của em đây ạ

Thảo luận 3

dữ liệu cực kỳ lộn xộn, tạm thời theo cách thủ công thế này đi.

Thảo luận 4

Em có 1 File dữ liệu tổng hợp trong đó có cột Họ và tên học sinh có tên học sinh của các trường và cứ hết danh sách học sinh của trường A thì nối tiếp là danh sách học sinh của trường B....ở dòng đầu tiên của mỗi danh sách có ghi tên của các trường.
Giờ em muốn tìm đến danh sách của trường B hoặc C một cách nhanh nhất thì phải làm thế nào? các bác chỉ giúp em mới ạ.
VD: Em có file dữ liệu như đính kèm, giờ em muốn tìm tên trường MN Mậu Đông trong cột Họ và tên học sinh thì em phải làm thế nào? vì danh sách này của em có tới 83 trường nên nếu tìm thủ công thì mất thời gian lắm ạ. Mong các bác chỉ giúp.
em xin chân thành cảm ơn!
Em cần thiết kế lại File cho phù hợp rồi sử dụng AutoFilter tại C8, còn tổng hợp thì sử dụng PivotTable (vùng chọn màu xanh), muốn xuất danh sách của trường nào thì click đúp chuột vào các con số tương ứng với trường đó (cột Grand Total) như File đính kèm, nếu chưa biết sử dụng PivotTable thì tìm đọc trên diễn đàn đã có bài viết chuyên về PivotTable rồi.

Thảo luận 5

Em có 1 File dữ liệu tổng hợp trong đó có cột Họ và tên học sinh có tên học sinh của các trường và cứ hết danh sách học sinh của trường A thì nối tiếp là danh sách học sinh của trường B....ở dòng đầu tiên của mỗi danh sách có ghi tên của các trường.
Giờ em muốn tìm đến danh sách của trường B hoặc C một cách nhanh nhất thì phải làm thế nào? các bác chỉ giúp em mới ạ.
VD: Em có file dữ liệu như đính kèm, giờ em muốn tìm tên trường MN Mậu Đông trong cột Họ và tên học sinh thì em phải làm thế nào? vì danh sách này của em có tới 83 trường nên nếu tìm thủ công thì mất thời gian lắm ạ. Mong các bác chỉ giúp.
em xin chân thành cảm ơn!
thử xem file thế nào

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.