Tính giá trị các mặt hàng từ các sheet trong Excel

Thảo luận 1

Các bạn giúp mình cộng tổng giá trị tất cả các mặt hàm từ các sheet với, mình cảm ơn nhiều

Thảo luận 2

Các bạn giúp mình cộng tổng giá trị tất cả các mặt hàm từ các sheet với, mình cảm ơn nhiều
hơi dài, nhưng cũng ra được đáp số.....hìihì
xem thử xài đc ko
B3==SUM(SUMIF(INDIRECT("'"&"Sheet" & ROW($1:$3)&"'!A3:A8"),A3,INDIRECT("'"&"Sheet" & ROW($1:$3)&"'!B3:B8"))) ---->Ctrl shift enter

Thảo luận 3

hơi dài, nhưng cũng ra được đáp số.....hìihì
xem thử xài đc ko
B3==SUM(SUMIF(INDIRECT("'"&"Sheet" & ROW($1:$3)&"'!A3:A8"),A3,INDIRECT("'"&"Sheet" & ROW($1:$3)&"'!B3:B8"))) ---->Ctrl shift enter
Thì dùng SUMPRODUCT đi cho khỏi Ctrl Shift Enter

Thảo luận 4

Trước khi dùng sumproduct thì phải lọc bỏ đi tên trùng giữa các sheet phải không a, ít sheet thì được, chứ file e gần 100 lọc như vậy dễ sót và xóa nhầm quá

Thảo luận 5

Trước khi dùng sumproduct thì phải lọc bỏ đi tên trùng giữa các sheet phải không a, ít sheet thì được, chứ file e gần 100 lọc như vậy dễ sót và xóa nhầm quá
cái này chỉ sumif thôi, bạn muốn lọc giá trị duy nhất cột A luôn fải ko
chắc fải xài vba quá
bạn đưa file thất lên đi, các cao thủ giúp bạn

ah, quên bạn có thể dùng pivot table consolidation range--->tốc độ

Thảo luận 6

cái này chỉ sumif thôi, bạn muốn lọc giá trị duy nhất cột A luôn fải ko
chắc fải xài vba quá
bạn đưa file thất lên đi, các cao thủ giúp bạn

ah, quên bạn có thể dùng pivot table consolidation range--->tốc độ
Được rồi, cám ơn bạn nhé

Thảo luận 7

Theo mình thiển nghĩ như thầy NDU đã từng nói cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản, chúng ta chưa giỏi hơn đc BILLGATES nên tốt nhất cứ sài cái sumif và tính cho từng sheet rồi làm 1 cái tổng dán vào cell B3 cho nhanh và gọn
B3= "=SUMIF(Sheet1!$A$3:$A$8,'Sheet tinh tong'!A3,Sheet1!$B$3:$B$8)+SUMIF(Sheet2!$A$3:$A$8, 'Sheet tinh tong'!A3,Sheet2!$B$3:$B$8)+SUMIF(Sheet3!$A$3:$A$8, 'Sheet tinh tong'!A3,Sheet3!$B$3:$B$8)"
Giờ chỉ có việc copy đoạn SUMIF(Sheet1!$A$3:$A$8,'Sheet tinh tong'!A3,Sheet1!$B$3:$B$8)" thay tên sheet tuy hơi dài nhưng đỡ lắm chuyện và kéo xuống đến B10 thế là ok, nhanh gọn ngon bổ rẻ

Thảo luận 8

Theo mình thiển nghĩ như thầy NDU đã từng nói cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản, chúng ta chưa giỏi hơn đc BILLGATES nên tốt nhất cứ sài cái sumif và tính cho từng sheet rồi làm 1 cái tổng dán vào cell B3 cho nhanh và gọn
B3= "=SUMIF(Sheet1!$A$3:$A$8,'Sheet tinh tong'!A3,Sheet1!$B$3:$B$8)+SUMIF(Sheet2!$A$3:$A$8, 'Sheet tinh tong'!A3,Sheet2!$B$3:$B$8)+SUMIF(Sheet3!$A$3:$A$8, 'Sheet tinh tong'!A3,Sheet3!$B$3:$B$8)"
Giờ chỉ có việc copy đoạn SUMIF(Sheet1!$A$3:$A$8,'Sheet tinh tong'!A3,Sheet1!$B$3:$B$8)" thay tên sheet tuy hơi dài nhưng đỡ lắm chuyện và kéo xuống đến B10 thế là ok, nhanh gọn ngon bổ rẻ
Tác giả nói người ta có 100 sheet kìa bạn, bạn ngồi đó mà sumif từng sheet--->cái này giỏi thì xài vba--->cù lần như tôi, thì xài pivot cho khoẻ, còn bạn chắc xài sumif từng sheet hén....tuỳ................hìhì

Thảo luận 9

Tác giả nói người ta có 100 sheet kìa bạn, bạn ngồi đó mà sumif từng sheet--->cái này giỏi thì xài vba--->cù lần như tôi, thì xài pivot cho khoẻ, còn bạn chắc xài sumif từng sheet hén....tuỳ................hìhì
Xin lỗi anh em chưa đọc hết vấn đề nên làm kiểu thế:
Xin được đưa ra 1 giải pháp khác nhưng không biết có ổn không nên mong các bác chỉnh hộ bạn ý và góp ý cho em:

=SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT("'"&ROW($1:$3)&"'!A1:A200"),$B7,INDIRECT("'"&ROW($1:$3)&"'!F1:F200")))bạn copy CT này vào cell B3 rồi kéo xuống.
Chú ý có 2 trường hợp
nếu sheet của bạn đặt name là số thì bạn có bao nhiêu sheet bạn thay chỗ số 3 màu đỏ bằng số sheet có vd 100 sheet thì bạn thay 3 - 100
Nếu sheet bạn bằng chữ thì lại 1 ý củ chuối là bạn tạo 1 cột phụ liệt kê các name sheet ở đây mình ví dụ bạn đặt cột đó ở vị trí cột F từ F1:F100 thì bạn chỉ việc thay $1:$3 bằng $F$1:$F$100 là ok.

Thảo luận 10

Xin lỗi anh em chưa đọc hết vấn đề nên làm kiểu thế:
Xin được đưa ra 1 giải pháp khác nhưng không biết có ổn không nên mong các bác chỉnh hộ bạn ý và góp ý cho em:

=SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT("'"&ROW($1:$3)&"'!A1:A200"),$B7,INDIRECT("'"&ROW($1:$3)&"'!F1:F200")))bạn copy CT này vào cell B3 rồi kéo xuống.
Chú ý có 2 trường hợp
nếu sheet của bạn đặt name là số thì bạn có bao nhiêu sheet bạn thay chỗ số 3 màu đỏ bằng số sheet có vd 100 sheet thì bạn thay 3 - 100
Nếu sheet bạn bằng chữ thì lại 1 ý củ chuối là bạn tạo 1 cột phụ liệt kê các name sheet ở đây mình ví dụ bạn đặt cột đó ở vị trí cột F từ F1:F100 thì bạn chỉ việc thay $1:$3 bằng $F$1:$F$100 là ok.
Bạn sử dụng file của mình rồi copy công thức của bạn vào được không, mình làm rồi mà không được

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.