Cách tính số HĐ sử dụng trong tháng

Thảo luận 1

Các bạn chỉ cho mình cách tính số HĐ sử dụng trong tháng với. Trong tháng 5 năm 2008 mình đã làm tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng HĐ, trong đó mình tính luôn những HĐ sử dụng cho tháng 6 năm 2008 nữa.Mình làm như vậy có đúng không hả các bạn? Nếu sai thì phải sửa chữa như thế nào bây giờ? Giúp mình với huhuhu.....

Thảo luận 2

Các bạn chỉ cho mình cách tính số HĐ sử dụng trong tháng với. Trong tháng 5 năm 2008 mình đã làm tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng HĐ, trong đó mình tính luôn những HĐ sử dụng cho tháng 6 năm 2008 nữa.Mình làm như vậy có đúng không hả các bạn? Nếu sai thì phải sửa chữa như thế nào bây giờ? Giúp mình với huhuhu.....
Hóa đơn sử dụng tháng nào thì kê khai báo cáo cho tháng đó.

Nếu sai thì lại bảng đúng và đến cơ quan thuế đổi lại bạn nhé.

Thảo luận 3

Các bạn chỉ cho mình cách tính số HĐ sử dụng trong tháng với. Trong tháng 5 năm 2008 mình đã làm tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng HĐ, trong đó mình tính luôn những HĐ sử dụng cho tháng 6 năm 2008 nữa.Mình làm như vậy có đúng không hả các bạn? Nếu sai thì phải sửa chữa như thế nào bây giờ? Giúp mình với huhuhu.....
bạn lấy số cuối - số đầu - các hóa đơn huỷ+1, chỉ tính trong tháng thui, ko tính tháng khác
chúc vui

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.