Chủ đề: 2 cách sử dụng Multi Rename Tool của Total commander6.03a

Thảo luận 1

download CT: _www.ghisler.com
toy: try _www.lomalka.ru or www.serials.ws
=====================================

TC có 1 công cụ đổi tên nhiều file cùng lúc là Multi Rename Tool(MRT), qua các VD dưới đây chúng ta sẽ học được 2 cách sử dụng nó.

1) Tôi có 1 số file MP3 mà tên file là chữ thường, nhưng vì cỡ chữ hơi nhỏ, tôi muốn chuyển hết tên Files thành chữ hoa cho dễ nhìn. vậy chẳng lẽ tôi phải Rename từng File một ??? Tất nhiên là không và tôi sẽ dùng MRT.
1- Khởi động Total Commander (TC).
2- Đến thư mục chứa các file MP3 cần chuyển và chọn tất cả bằng phím *(invert selection) trong dãy Numpad ( dãy phím số bên phải bàn phím )
3- Ấn menu File >> Multi Rename Tool hoặc tổ hợp Ctrl+M để vào MRT
4- Giờ trong trường Lowercase/Uppercase tôi sẽ chọn Upper Case.
5- Click nút Start để đổi tên hết thành chữ hoa.click nút CLose và tôi sẽ thấy các file đã thành chữ hoa hết.

2) Tôi có 1 VCD ca nhạc Final Fantasy Tuyệt hay của Trần Tâm , giờ tôi muốn cóp vào máy và đổi tên bài hát hẳn hoi, VD
TRAN TAM-[ten bai hat].dat
Tôi sẽ dùng MRT như sau:
1-vào TC.
2. Đến E:mpegav (ổ CDROM) ở panel bên phải.
3. Tôi chọn tất cả các file Avseqxx.dat (bằng phím * trong dãy Numpad) và copy sang D:MUSICTRANTAM
4. Vào thư mục D:MUSICTRANTAM và tôi chọn tất cả bằng phím *, tôi ấn CTRL+M để vào MRT.
5- Trong trường FILENAME MASK tôi sẽ xóa [N] (mặc định đi) và gõ TRAN TAM-[C] (chữ C hoa [C] nghĩa là counter )
6- Tôi ấn START để chuyển các file avseqxx.dat thành TRAN TAM-xx.dat.
7. Ấn close thoát MRT và bây giờ tôi sẽ thay số xx trong các file TRAN TAM-xx.dat thành tên bài hát.
xong, tôi sẽ chơi bằng JET AUDIO 6.14

Thảo luận 2

có thể Rename Multiple Files ngay trong WinExplorer luôn mà?

bạn chọn các files cần rename bằng cách [ctrl + a] hay giữ [ctrl] hay [shift]
sau đó ấn F2 để rename file đầu tiên, vd là "ten" thì các files sau sẽ có name là "ten(1)"

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.