Giảm tải các môn học lớp 2 kì 2 2019-2020: Toán, Tiếng Việt và tất cả các môn học

Chi tiết các bài học trong chương trình giảm tải từ tuần 19 đến tuần 34 (hết học kì 2 lớp 2) của bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/kỹ thuật và môn Thể dục.

Giảm tải môn Tiếng Việt lớp 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19 Chính tả

Tập chép: Chuyện bốn mùa

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Thư trung thu

20 Chính tả

Nghe – viết: Gió

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Mưa bóng mây

Luyện từ và câu: Từ ngữ về thời tiết.

Đặt câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than

Bài tập 2: giảm ý a hoặc b.
21 Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng Giảm bài tập 2.
Tập đọc: Vè chim HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Sân chim

Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim Giảm bài tập 1.
22 Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn Giảm bài tập 3.
Chính tả

Nghe – viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Cò và Cuốc

Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim Giảm bài tập 1.
23 Kể chuyện: Bác sĩ Sói Giảm bài tập 2.
Chính tả

Tập chép: Bác sĩ Sói

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Ngày hội đua voi ở Tây

Nguyên

Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ –  Không dạy bài này.

–   Chuyển sang tiết Tập làm văn (GV cho HS đọc trước khi thực hành tập làm văn).

24 Kể chuyện: Quả tim khỉ Giảm bài tập 2.
Chính tả

Nghe – viết: Quả tim khỉ

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Voi nhà

25 Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh Giảm bài tập 3.
Tập đọc: Bé nhìn biển HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Tập chép: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Bé nhìn biển

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi Giảm bài tập 1.
26 Kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con Giảm bài tập 2.
Chính tả

Tập chép: Vì sao cá không biết nói?

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Sông Hương

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển Bài tập 1: giảm ý a hoặc b.
28 Kể chuyện: Kho báu Giảm bài tập 2.
Tập đọc: Cây dừa HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Kho báu

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Cây dừa

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối Giảm bài tập 3.
29 Kể chuyện: Những quả đào Giảm bài tập 3
Chính tả

Tập chép: Những quả đào

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Quảng cáo

Nghe – viết: Hoa phượng

Luyện từ và câu: Từ ngữ về cây cối.

Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Giảm bài tập 1.
Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe

– trả lời câu hỏi

Giảm bài tập 2.
30 Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng Giảm bài tập 2, 3.
Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Cháu nhớ Bác Hồ

31 Kể chuyện: Chiếc rễ đa tròn Giảm bài tập 3.
Chính tả

Nghe – viết: Việt Nam có Bác

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Cây và hoa bên lăng Bác

Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ Bài tập 1: giảm ý c.
32 Kể chuyện: Chuyện quả bầu Giảm bài tập 3.
Tập đọc: Tiếng chổi tre HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Tập chép: Chuyện quả bầu

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Tiếng chổi tre

Tập làm văn: Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc Giảm bài tập 1, 3.
33 Kể chuyện: Bóp nát quả cam Giảm bài tập 3.
Tập đọc: Lượm HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Chính tả

Nghe – viết: Bóp nát quả cam

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Lượm

Tập làm văn: Đáp lời an ủi Kể chuyện được chứng kiến (viết) Giảm bài tập 1, 3.
34 Kể chuyện: Người làm đồ chơi Giảm bài tập 2.
Chính tả

Nghe – viết: Người làm đồ chơi

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.
Chính tả

Nghe – viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp Giảm bài tập 1.

GIẢM TẢI TOÁN LỚP 2 KÌ 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19 Bảng nhân 2 (tr. 95) –   Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 95), bài tập 1, bài tập 4 (tr. 96).

Luyện tập (tr. 96)
20 Bảng nhân 3 (tr. 97) –   Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện phép tính nhân.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 97), bài tập 2, bài tập 5 (tr. 98).

Luyện tập (tr. 98)
Bảng nhân 4 (tr. 99) –   Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 4 để thực hiện phép tính nhân.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 99), bài tập 4 (tr. 100).

Luyện tập (tr. 100)
Bảng nhân 5 (tr. 101) –   Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 5 để thực hiện phép tính nhân.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 101), bài tập 4, bài tập 5 (tr. 102).

21 Luyện tập (tr. 102)
  Luyện tập chung (tr. 105) Không làm bài tập 2 (tr. 105), bài tập 2, bài tập 3, bài tập 5 (tr. 106).
Luyện tập chung (tr. 105-106)
22 Bảng chia 2 (tr. 109) –  Ghép thành chủ đề.

–  Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 2 để thực hiện phép tính chia.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 109), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 110), bài tập 4, bài tập 5 (tr.111).

Một phần hai (tr. 110)
Luyện tập (tr. 111)
23 Bảng chia 3 (tr.113) –  Ghép thành chủ đề.

–  Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 3 để thực hiện phép tính chia.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 113), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 114), bài tập 3, bài tập 5 (tr.115).

Một phần ba (tr. 114)
Luyện tập (tr. 115)
Tìm một thừa số của phép nhân (tr.116) –    Tập trung yêu cầu tìm được thừa số x trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b.

–   Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 116), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 114), bài tập 3, bài tập 4, bài tập 5 (tr. 117).

24 Luyện tập (tr. 117)
Bảng chia 4 (tr. 118) –  Ghép thành chủ đề.

Quảng cáo

–  Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 4 để thực hiện phép tính chia.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 118), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 119), bài tập 4, bài tập 5 (tr.115).

Một phần tư (tr. 119)
Luyện tập (tr. 120)
Bảng chia 5 (tr. 121) –  Ghép thành chủ đề.

–  Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 5 để thực hiện phép tính chia.

–   Không làm bài tập 3 (tr. 121), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 122), bài tập 3, bài tập 5 (tr.123).

25 Một phần năm (tr. 122)
Luyện tập (tr. 123)
Luyện tập chung (tr. 124) Không làm bài tập 3, bài tập 5 (tr. 124).
26 Tìm số bị chia (tr.128) –   Tập trung yêu cầu tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

–  Không làm bài tập 3 (tr. 128), bài tập 2, bài tập 4 (tr. 129).

Luyện tập (tr. 129)
Chu vi hình tam giác – chu vi hình tứ giác (tr. 130) –   Tập trung yêu cầu tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó.

–  Không làm bài tập 3 (tr. 130), bài tập 1, bài tập 4 (tr. 131).

Luyện tập (tr. 131)
27 Số 1 trong phép nhân và phép chia (tr. 132) –  Ghép thành chủ đề.

–   Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 132), bài tập 3, bài tập 4 (tr. 133), bài tập 3 (tr.134).

Số 0 trong phép nhân và phép chia (tr. 133)
Luyện tập (tr. 134)
Luyện tập chung (tr. 135) Không làm bài tập 4, bài tập 5 (tr. 135), bài tập 1 (tr. 136).
Luyện tập chung (tr. 136)
28 Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tr.137) –  Ghép thành chủ đề.

–   Tập trung yêu cầu nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết, so sánh các số tròn trăm.

So sánh số tròn trăm (tr.139)
Các số tròn chục từ 110 đến 200 (tr.140)
Các số từ 101 đến 110 (tr.142)
32 Luyện tập (tr. 164) Không dạy bài này.
35 Luyện tập chung (tr. 178, 179) Không dạy bài này.
Luyện tập chung (tr. 180) Không dạy bài này.
Luyện tập chung (tr. 181) Không dạy bài này.
Luyện tập chung (tr. 181) Không dạy bài này.

GIẢM TẢI MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II Hướng dẫn HS tự thực hành.
26,

27

Lịch sự khi đến nhà người khác Hướng dẫn HS học bài này với sự hỗ trợ của cha mẹ.
30,

31

Bảo vệ các loài vật có ích Ghép yêu cầu cần đạt “Kể được ích lợi của một số loài vật quen thuộc đối với đời sống con người” vào môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (tuần 27, 28, 29).

MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
19,

20

Bài 19. Đường giao thông

Bài 20. An toàn khi đi các phương tiện giao thông

Thực hiện trong 1 tiết:

–   Lựa chọn và không dạy 3 biển báo giao thông : Đường dành cho xe thô sơ, Cấm đi ngược chiều, Giao nhau có đèn tín hiệu trang 40.

–   Lựa chọn dạy các tình huống theo đặc thù địa phương.

–  Không tổ chức hoạt động vẽ phương tiện giao thông trang 43.

21,

22

Bài 21, 22. Cuộc sống xung quanh Thực hiện trong 1 tiết : dạy học theo đặc thù địa phương, HS nông thôn tập trung bài 21, HS thành thị tập trung bài 22.
24,

25,

26

Bài 24. Cây sống ở đâu

Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn

Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

Ghép thành bài Cây sống ở đâu?, thực hiện trong 2 tiết, tập trung các nội dung:

–   Cây sống trên cạn, dưới nước.

–    Tên, ích lợi của một số cây sống trên cạn; một số cây sống dưới nước.

–   Bảo vệ cây cối.

27,

28,

29

Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

Bài 28. Một số loài vật sống trên cạn

Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước

Ghép thành bài Loài vật sống ở đâu?, thực hiện trong 2 tiết: không tổ chức hoạt động sưu tầm tranh ảnh các con vật và nói về nơi sống của chúng.
30 Bài 30. Nhận biết cây cối và các con vật Không thực hiện: tích hợp nội dung vào 2 bài Cây sống ở đâu?Loài vật sống ở đâu?
31,

33

Bài 31. Mặt Trời

Bài 33. Mặt Trăng và các vì sao

Thực hiện trong 1 tiết :

Không tổ chức các hoạt động vẽ, tô màu trang 64, 66 hoặc thực hiện ở nhà.

34,

35

Bài 34, 35. Ôn tập tự nhiên Thực hiện trong 1 tiết:

Không tổ chức hoạt động Tham quan: Cảnh thiên nhiên quanh trường học (vườn thú).

MÔN ÂM NHẠC LỚP 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
31 –  Ôn tập bài hát: Bắc kim thang

–  Tập hát lời mới

Không dạy 2 nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
32 –     Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con

–  Nghe nhạc

Không dạy 2 nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
33 Học hát: Dành cho địa phương tự chọn Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
34 Tập biểu diễn một số bài hát đã học Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.
35 Tập biểu diễn một số bài hát đã học Không dạy nội dung này trên lớp, khuyến khích HS tự học.

MÔN MỸ THUẬT 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
20 – Vẽ túi xách (giỏ xách) Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
27 – Vẽ cặp sách học sinh cần đạt và nội dung học tập tương đồng.
33 – Vẽ cái bình đựng nước  
24 – Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
26 – Vẽ tranh: Đề tài con vật cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có
28 – Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà) và vẽ màu thể giảm bớt bài 28.
29 – Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật  
22 – Trang trí đường diềm Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
25 – Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, cần đạt và nội dung học tập tương đồng.
31 hình tròn

– Trang trí hình vuông

 
21 – Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
32 – Tìm hiểu về tượng (tượng tròn) cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có thể giảm bớt bài 32.
30 – Đề tài vệ sinh môi trường Giảm bớt 1 bài trong nhóm bài do có yêu cầu
34 – Đề tài phong cảnh đơn giản cần đạt và nội dung học tập tương đồng. Có
35 – Trưng bày kết quả học tập thể giảm bớt bài 35.

MÔN THỦ CÔNG/KỸ THUẬT 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
21,

22

Gấp, cắt, dán phong bì Hướng dẫn HS tự làm phong bì theo ý thích của bản thân.
23, Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt, dán Hướng dẫn HS tự ôn tập ở nhà.
24
  .

29,30

Làm vòng đeo tay Hướng dẫn HS tự làm ở nhà.
33,

34

Ôn tập , thực hành thi khéo tay làm đ-ồ chơi theo ý thích Ghép 2 nội dung thành một chủ đề học tập và thực hiện trong 2 tiết.
35 Trưng bày sản phẩm thực hành của

HS

 GIẢM TẢI MÔN THỂ DỤC KÌ 2 2019 LỚP 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
22,

23

Bài 43: Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng-Trò chơi “Nhảy ô”

Bài 45: Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông, dang ngang-Trò chơi “Kết bạn”

Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
23,

24

Bài 46, 47: Đi nhanh chuyển sang chạy-Trò chơi “Kết bạn” Ghép 2 bài thành 1 bài.
25 Bài 49, 50: Ôn một số bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản-Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Ghép 2 bài thành 1 bài.
27 Bài 53: Kiểm tra bài tập rèn luyện tư thế cơ bản Không dạy này.
27,

28

Bài 54, 55: Trò chơi “Tung vòng vào đích” Ghép 2 bài thành 1 bài.
30 Bài 59, 60: Tâng cầu-Trò chơi “Tung bóng vào đích” Ghép 2 bài thành 1 bài.
31 Bài 61, 62: Chuyền cầu-Trò chơi “Ném bóng trúng đích” Ghép 2 bài thành 1 bài.
32,

33

Bài 64, 65: Chuyền cầu-Trò chơi “Ném bóng trúng đích” Ghép 2 bài thành 1 bài.
34 Bài 67: Kiểm tra chuyền cầu Không dạy bài này.
34,

35

Bài 68, 69: Thi chuyền cầu Ghép 2 bài thành 1 bài.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm