Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 196 SGK hóa học 12: Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội

Giải bài 44 Hóa 12 – Hóa học và vấn đề xã hội: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 196 SGK hóa học 12. Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?;  Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?…

Biết vai trò của hoá học trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Biết tác hại của chất ma tuý, chất gây nghiện và có ý thức phòng chống chúng.

Bài 1: Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Lương thực , thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ,cung cấp năng lượng cho con người và hoạt động. Ăn không đủ, thiếu chất dinh dưỡng làm cơ thể hoạt động không hiệu quả, sức khỏe yếu, chậm phát triển,..

VD: thiếu iot gây bệnh bướu cổ, thiếu vitamin A gây mờ mắt,..


Bài 2: Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Để góp phần làm tăng sản lượng lương thực , thực phẩm có những hoạt động sau:

- Quảng cáo -

Nghiên cứu , sản suất các chất có tác dụng bảo vệ và phát triển thực vật, động vật như :sản suất các thuốc bảo vệ thực vật , phân bón hóa học, các loại thuốc kích thích tăng trưởng.

– Nghiên cứu nâng cao sản suất những hóa chất bảo quản lương thực , thực phẩm ,để nâng cao sản lượng lương thực , thực phẩm sau khi thu hoạch.

– Bằng con đường chế biến lương thực , thực phẩm theo công nghệ hóa học để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hoặc chế biến thực phẩm nhân tạo như tập hợp chất béo nhân tạo,..

– Thay thế tinh bột bằng hợp chất hidro cacbon để sản suất ancol etylic, thay thế sản suất xà phòng từ chất béo ,sản suất bột giặt tổng hợp,..

– Sản suất glucozơ, tổng hợp chất béo nhân tạo, chế biến protein từ protein tự nhiên.

– Cùng với công nghệ sinh học tạo ra giống mới có năng suất cao hơn.


Bài 3: Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

- Quảng cáo -

Hóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người:

– Sản suất các loại tơ như:

 + Tơ tự nhiên

 + Tơ nhân tạo được sản suất từ các polime tự nhiên: tơ visco , tơ axetat,.

 + Tơ tổng hợp được sản suất từ các polime không có sẵn trong tự nhiên do con người tổng hợp bằng phương pháp hóa học như tơ nilon, tơ capron.

– Đối với sức khỏe con người:

  + Nghành hóa học đã nghiên cứu sản suất ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cứu sống rất nhiều người,.

 + Hóa học đã góp phần nghiên cứu và phát triển nhiều loại vắc- xin.

 +Về thuốc bổ dướng: các loại vitamin.


Bài 4: Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?

Các chất là : thuốc viện, cần xa, heroin, cocain,ma túy tổng hợp,..


Bài 5: Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhận được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Như vậy, một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất đó tối đa là:

A. 12 mg.                                                                C. 10 mg.

B. 1500 mg.                                                             D. 900 mg.

Đáp án : D

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm