Bài 1, 2, 3 trang 177 SGK Hóa 12: Nhận biết một số chất khí

Bài 41: Nhận biết một số chất khí Hóa lớp 12: Giải bài 1, 2, 3 trang 177 SGK Hóa học 12 đầy đủ và chi tiết nhất. Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?…
Nguyên tắc để nhận biết một chất khí:
Để nhận biết một chất khí người ta có thể dựa vào tính chất vật vật lí hoặc tính chất hóa học đặc trưng của nó. Ví dụ, có thể dựa vào mùi trứng thối đặc biệt của H2S để nận ra khí này hoặc nhận ra khí NH3 bằng mùi khai đặc trưng của nó.

Bài 1: Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSO4, các kết tủa này đều tan trong các axit mạnh.


Bài 2: Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.

Rót vào mỗi bình vài mililit nước brom rồi lắc, bình nào nước brom bị nhạt màu là bình chứa khí SO2.

- Quảng cáo -

                        SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

Khí CO2 không có phản ứng với nước brom.


Bài 3: Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:

A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.

B. Na2CO3, Na2S

C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4

D. Na2SO4,  Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3

Chọn A

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm