Bài 1, 2, 3, 4,5,6 trang 186 hóa lớp 12: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Giải bài 43 hóa 12: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6 trang 186 SGK hóa học 12. Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?;  Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?…
Mục đích: Biết vai trò của hóa học trong phát triển kinh tế – xã hội qua tìm hiểu về hóa học với năng lượng và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng..

Bài 1:  Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?

Nhiệt năng , Hóa năng, quang năng , điện năng, thế năng,..


Bài 2: Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

– Khoa học đã góp phần sản suất và sử dụng nguồn nguyên liệu năng lương nhân tạo thay thế cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên như dầu mỏ than đá.

VD:

– Điều chế khí metan trong lò bioga để đun nấu từ các các thải hữu cơ động vật

– Sản suất ra khí than khô và khí than đá từ than đá và nước.

– Sản suất ra chất thay xăng giàu từ nguyên liệu vô tận là không khí và nước.


Bài 3: Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

- Quảng cáo -

Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: nghành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật kiệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống:

-Luyện kim đen ,luyện kim màu

– Công nghiệp siliccat sản suất ra gạch, xi măng,..

– Công nghiệp hóa chất, sản suất ra các hóa chất cơ bản HCl,H2SO4, . làm nghành sản suất phân bón , thuốc trừ sâu.

Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ: Vật liệu hữu cơ được sản suất bằng con đường háo học.

VD: Sơn tổng hợp , nhựa PVC,..

Vật liệu mới:

- Quảng cáo -

– Vật liệu nano

– Vật liệu quang điện có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học , y tế,…

– Vật liệu compoxit có tính bền,…


Bài 4: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:

A. củi, gỗ, than cốc.

B. than đá. xăng dầu.

C. xăng, dầu.

D. khí thiên nhiên.

D


Bài 5: Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2 . Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thải COvào môi trường là:

A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn CO2.

B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2.

C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn CO2.

D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn CO2.

B


Bài 6: Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo “kính khó vỡ” dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm