[Bài 45 hóa 12] Bài 1, 2,3,4, 5,6,7 trang 204, 205 SGK Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 45 chương 9 hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường. Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 204, Bài 6,7 trang 205. Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm; Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?…
Mục đích: Biết những tác động của các ngành sản xuất trong đó có sản xuất hóa học đến môi trường
Biết tác hại của sự ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường của mọi người

Bài 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường..

Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trong do các hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó cần phải bảo vệ môi trường.


Bài 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?

– Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí.

– Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất:

+ Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa, ngập úng, đất bị mặn do thủy chiều xâm nhập,..

+ Nguồn gốc con người : do tác nhân vật lí, tác nhân hóa học, tác nhân sinh học


Bài 3

3. Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

- Quảng cáo -

 Khi có một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn cho phép thì hệ sinh thái của đất sẽ làm mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm.

Nguyên nhân gây ô nhiễm :

– Nguồn gốc tự nhiên : núi lửa , ngập úng, đất nhiễm mặn do triều cường.

– Nguồn gốc do con người : tác nhân hóa học , tác nhân sinh học.


Bài 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:

A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,…

B. các ion (NO_{3}^{-}); (PO_{4}^{3-}); (SO_{4}^{2-}).

C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

D. cả A, B, C.

D

- Quảng cáo -

Bài 5: Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau:

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là:

A. Mẫu 1, 4.

B. Mẫu 2, 3.

C. Mẫu 1, 2.

. Cả 4 mẫu.

D


Bài 6: Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SOdo nhà máy xả vào khí quyển một năm là:

A. 1420 tấn.

B. !250 tấn.

C. 1530 tấn.

D. 1460 tấn.

Đáp án : D

S + O2  ->    SO2

Khối lượng lưu huỳnh trong 1 tấn than đá là:   = 2 (tấn).

Khối lượng SO2 tạo thành trong 1 ngày đêm là: = 4 (tấn)

Khối lượng SO2 xả vào khí quyển trong 1 năm là: 4.365  = 1460 (tấn)


Bài 7: Khí SOdo các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SOvượt quá 30.10-6 mol/mkhông khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SOthì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?

nso2  =  (mol)

Nồng độ mol/m3 SO2 của thành phố  là:

 (mol/m3)

So với tiêu chuẩn quy định, lượng SOchưa vượt quá, không khí ở đó không bị ô nhiễm.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm