Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật: Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh 10

Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh học 10 – Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục…

Câu 1. Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá trị không đổi? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục, ứng dụng.

a) Pha tiềm phát : vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

b) Pha lũy thừa: vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

- Quảng cáo -

c) Pha cân bằng: số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đén cực đại và không đổi theo thời gian , vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.

d) Pha suy vong: số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy nagyf càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

– trong nuôi cấy không liên tục pha cân bằng là pha có thời gian của 1 hệ (g) không đổi.

– Nguyên tắc trong nuôi cấy liên tục : luôn đổi mới môi trường nuôi cấy bằng cách bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lẤY ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương

– Ứng dụng: trong sản xuất sinh khối để thu nhận protein đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học như các axit amin, enzim, các kháng sinh , các hoocmon…


Câu 2. Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Nhóm vi sinh vật pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vật môi trường thích hợp
vi khuẩn gần trung tính đất, nước, chất thải phóng xạ, suối nước nóng
tảo đơn bào hơi axit vùng nước ngọt
nấm axit nơi ẩm ướt
động vật đơn bào gần trung tính váng cống rãnh

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm