Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm (ngắn gọn) Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm (ngắn gọn) Văn 11. Phần tự luận: Mở bài:  Tầm quan trọng của nghề nghiệp, vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại

I. Phần trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
C B D B A C
7 8 9 10 11 12
D B B D C D

II. Phần tự luận

Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai

Dàn ý chi tiết

     ● Mở bài:

– Tầm quan trọng của nghề nghiệp

– Vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại

     ● Thân bài:

a) Thực tế xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề:

b) Những cách chọn nghề trong thực tế hiện nay:

– Chọn nghề kiếm được nhiều tiền

– Chọn nghề đang được ưa chuông

– Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân thường

– Chọn nghề mà mình yêu thích

- Quảng cáo -

c. Quan điểm lựa chọn của cả nhân:

 – Mục tiêu đặt ra trong cuộc sống.

 – Năng lực thực tế của bản thân.

 – Quan điểm lựa chọn.

 – Định hướng phấn đấu hiện tại.

–   Bác bỏ những quan điểm sai lầm:

d) Bàn luận:

+ Cần có định hướng nghề nghiệp

+ Tránh những trường hợp:  lựa chọn nghề nghiệp mà không suy nghĩ; vượt quá khả năng thực tế của bản thân, lựa chọn theo niềm yêu thích dù nó không phù ,…

     ● Kết bài:

– Vấn đề đặt ra trước mắt thanh niên hiện nay không phải chỉ là chọn nghề gì mà còn là

– Cách tốt nhất để lựa chọn đúng nghề nghiệp.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan