Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ – Địa lí 9: Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết

Bài 34 Địa lí lớp 9: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 124 . Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết:.

Bài 1

+ Vẽ biểu đồ thích hợp biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời 

Dạng biểu đồ thích hợp: dạng cột đứng hoặc dạng thanh ngang

Dạng cột đứng


Bài 2: Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết:

- Quảng cáo -

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao?

d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Trả lời.
a/ Các ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng là: khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng.

b/ Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là: dệt may, chế biến lương thực, thực phẩm
c/ Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao là: cơ khí — điện tử, hóa chất
d/ Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước:
+ Hiện nay, trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất (năm 2005 chiếm 55,5 %)
+ Hầu hết các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đều chiếm tỉ trọng cao so với cả nước. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về các sản phẩm: đầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia
+ Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu. Sự phát triển công nghiệp của vùng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển công nghiệp của cả nước

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan