Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống- Công nghệ 12.

Bài 1 Công nghệ lớp 12: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống. Giải câu 1, 2 trang 7 . Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống….

Câu 1: Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.

Đối với sản xuất :

Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm :

+ Chế tạo máy.

+ Trong ngành luyện kim.

+ Trong nhà máy sản xuất xi măng.

+ Trong công nghiệp hoá học.

+ Trong thăm dò khai thác.

+ Trong nông nghiệp.

+ Trong ngư nghiệp.

+ Trong ngành giao thông vận tải.

+ Trong bưu chính viễn thông.

- Quảng cáo -

+ Ngành phát thanh truyền hình.

2. Đối với đời sống :

  Nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người :

+ Trong ngành khí tượng thuỷ văn.

+ Trong lĩnh vực y tế.

+ Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật . . .

+ Các thiết bị điện tử thông dụng.


Câu 2: Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em:

– sử dụng radiô, casset, ti vi, tủ lạnh

– sử dụng internet

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan