Đề kiểm tra học kì II, Lịch Sử 6

I. Trắc nghiệm: (4.0 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
A. Nhà Đường suy yếu.
B. Nhà Nam Hán thành lập. 
C. Lực lượng quân đội của ta ngày càng mạnh.
D. Khúc Thừa Dụ là người có thế lực lớn.
 
Câu 2. Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất, con trai ông là Khúc Hạo lên thay.
A. Đúng.                                            B.  Sai.
 
Câu 3. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức vào năm:
A.  936.                    B.  937.                    C.  938.                          D.  939.
 
Câu 4. Hay tin Ngô Quyền kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc Kiều Công Tiễn đã:
A. Sợ hãi đầu hàng.                                     
B. Cho người cầu cứu nhà Nam Hán.
C. Cho người cầu cứu nhà Lương.              
D. Cho người cầu cứu nhà Đường.
 
Câu 5. Ngô Quyền đã làm gì để chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán?
A. Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều công Tiễn.
B. Khẩn trương tổ chức kháng chiến.
C. Bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược. 
D. Các câu A, C đúng.
 
Câu 6. Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng tự nhiên nào để đánh quân Nam Hán:
A. Lũ lụt.
B. Thủy triều.  
C. Triều cường.
 
Câu 7: Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào?
A. Xây dựng trận địa cọc ngầm có quân mai phục để đón đánh quân Nam Hán.
B. Xây dựng trận địa cọc ngầm.                                       
C.  Chọn dòng sông đẹp.
 
Câu 8: Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Hà Nội) cùng quê với Phùng Hưng:
A. Sai.                                                 B. Đúng.
 
II. Tự Luận (6.0đ)
Câu 1 (2.0đ): Để củng cố chính quyền tự chủ, họ Khúc đã  làm những việc gì?
Câu 2 (3.0đ): Trình bày tóm tắt diễn biến của trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền.
Câu 3 (1.0đ): Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chúng ta có Trường tiểu học Ngô Quyền, đường Ngô Quyền, qua đó em có suy nghĩ gì?
 
 
-----------------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 
I. TRẮC NGHIỆM: (mỗi ý đúng 0,5 x 8 = 4.0 đ)
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A B B D B A B
 
 
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6.0 điểm)
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1 (2.0đ)  * Để củng cố chính quyền tự chủ, họ Khúc đã  làm những việc như:
- Đặt lại các đơn vị hành chính.
- Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.
- Xem xét và định lại mức thuế.
- Bái bỏ các thứ lao dịch của chính quyền cũ.
- Lập lại sổ hộ khẩu.
 
 
0.25đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.25đ
Câu 2 (3.0đ)
 
* Diến biến trận Bạch Đằng thắng năm 938:
- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến của Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta.
- Ngô quyền cho toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều lên.
- Lưu Hoàng Tháo hăm hở đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm.
- Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi rút chạy ra biển.
- Nước triều rút nhanh, bãi cọc nhô ra, quân ta đánh mạnh. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc võ tan.
- Quân địch bị thiệt hại đến quá nửa, Lưu Hoằng Tháo cũng tử trận. Vua Nam Hán rút quân về nước, trận Bạch Đằng thắng lợi.
 
0.5đ
 
0.5đ
 
0.5đ
0.5đ
 
0.5đ
 
0.5đ
Câu 3 (1.0đ)
 
 - Học sinh trả lời theo suy nghĩ của mình (tùy mức độ GV cho điểm tối thiểu 0.5 đ).
Yêu cầu nêu được: Để ghi nhớ công lao của Ngô Quyền và nhắc nhở đời sau phải cố gắng học tập để xứng đáng với các anh hùng dân tộc.
 
 
1.0đ
 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm