Bộ câu hỏi trong đề kiểm tra tin học lớp 3 quyển 1 cuối kì 1 năm 2018-2019

Đề kiểm tra tin học lớp 3 cuối học kì 1 gồm 20 câu, thang điểm 10. 0,5 điểm/1 câu.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:(25 phút)

1.  Các thông tin thường gặp có mấy dạng:

A. 2              B. 3               C.4              D.5

2. Phần mềm Dots giúp em:

A. Luyện dùng chuột và trí nhớ           B. Lên mạng

3. Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím số    C. Hàng phím trên

4.  Hai phím có gai trên hàng cơ sở

A.  F, G            B. F, J          C. H, J           D.  G, H

5. Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính

A.2                B. 1              C.  4             D. 3

6. Lấy thí dụ thông tin dạng văn bản

7.  Nói cách chơi Block

8.  Kể tên các phím trên hàng cơ sở

 9. Kể tên  các bộ phận chính  của máy tính

Màn hình – Bàn phím-

10. Phần mềm Blocks em lật các hình vẽ giống nhau thì 2 hình vẽ đó sẽ như thế nào

11. Phần mềm em luyện gõ bàn phím có tên là:

12. Chọn màu vẽ em bấm chuột…………….. vào 1 ô màu

Chọn màu nền em bấm chuột……………..vào 1 ô màu

13. Chuột máy tính giúp em:

14. Khi gõ các nút phím ở hàng phím trên tay em vẫn giữ nguyên….

   PHẦN II: THỰC HÀNH: (10 phút)

15. Vẽ theo mẫu

16. Tô màu cho hình trên

17. Cách chọn bài học trong Mario ở hàng phím trên

18.  Cách mở một thư mục trên máy

19.  Cách mở một tệp trên máy tính

20. Mở một phim hoạt hình em thích

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm