Tham khảo Đề kì 1 lớp 3 môn Toán – Tiểu học Minh Hưng 2017 – 2018

Dưới đây là Thi học kỳ 1 môn Toán 3 trường tiểu học Minh Hưng B, Bình Phước năm 2017 – 2018. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

Năm học 2017 – 2018

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985             B. 955              C. 945                  D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 366 : 6 là:

A. 65               B. 61                C. 53                      D. 51

Câu 3. Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54                B. 53                       C. 52

Câu 4. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m 5dm = …… dm.

A. 405                   B. 450                         C. 45

Câu 5. Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm               B. 15cm                C. 10cm                    D. 25cm

Câu 7. 125 + 238 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 363                  B. 369                         C. 378

Câu 8. 842 – 632 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 220                 B. 210                     C. 330

Câu 9. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Gấp số 6 lên 7 lần ta được số?

A. 42               B. 24                         C. 13

Câu 10. Tìm x:

a) X x 5 = 35                                                         b) X – 526 = 313

Câu 11. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: – Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

– Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

——- HẾT ——–

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu Đáp án Điểm
1 C 1
2 B 1
3 C 1
4 C 1
5 B 1
6 A 1
7 A 0,5
8 B 0,5
9 A 1

II. Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm
10 a, X x 5 = 35                   b, X – 526 = 313

X = 35 : 5                         X = 313 + 526

X = 7                                X = 839

 

a, 0,5

b, 0,5

11 Số trang sách Bình đã đọc là: 0,15
128: 4 = 32 (trang) 0,25
Số trang sách mà Bình chưa đọc là: 0,15
128 – 32 = 96 (trang) 0,25
Đáp số: 96 trang 0,2

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan