[THCS Nghĩa Lâm] Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 7 2018 hay có đáp án đầy đủ

Chủ đề chính trong đề thi giữa kì 1 lớp 7:

1.  Các phép toán trong Q

2.Tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

3. Số thực, căn bậc hai. Làm tròn số

4. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Định lý.

5.Tổng ba góc của một tam giác

TRƯỜNG THCS Nghĩa Lâm

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

Môn: Toán 7

Năm học: 2018 – 2019 (Thời gian 90 ph)

Ngày kiểm tra:    /      /2018

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1- TOÁN 7

Phần trắc nghiệm ( 3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tính  bằng

Câu 2. Cho  thì x bằng

A. 2             B. 3                   C.  -2                         D. -3

Câu 3. Với a,b,c,d ∈ Z  kết luận nào sau đây là đúng ?

Câu 4. Cho đẳng thức 5.14 = 35.2 ta lập được tỉ lệ thức

Câu 5. Nếu √x =3  thì x bằng

A.9.                 B. -9                C.3.                   D.-3.

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35            B. 0,34            C. 0,3        D. 0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây,   ∠BAH và ∠CBE là một cặp góc

A. bù nhau.

B. trong cùng phía.

C. so le trong.

D. đồng vị.

Câu 9. cho a//b và c⊥a khi đó

A. b//c          B. a//c                 C.  c ⊥b                   D. a ⊥b

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ….”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. ∠A + ∠B + ∠C = 1800

B. ∠A + ∠B + ∠C = 1800

C. ∠A + ∠B + ∠C < 1800

D.  ∠A + ∠B + ∠C > 1800

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

A. ∠M + ∠K > 900

B. ∠M + ∠K = 1800

C. ∠M + ∠K  < 900

D.∠M + ∠K=   900 1800

Phần tự luận (7 điểm).

Câu 13.( 1,75 đ) Thực hiện phép tính:

Câu 14. (1,5 đ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với . Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 đ) Tìm x, biết:

Câu 16.( 1,25 đ) Cho hình vẽ:

Biết a//b , ∠A = 900,  ∠C= 1200.

a) Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b) Tính số đo ∠D.

c) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.

Câu 17.(1,75 đ) Cho tam giác ABC có ∠A= 900 và  ∠B – ∠C= 200.

a) Tính số đo các góc ∠B và ∠C.

b) Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.


Đáp án tham khảo:

I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D B C B A C A D C A B D

II. Tự luận

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan