Kiểm tra định kì cuối năm toán lớp 3: Số 19 được viết bằng chữ số La Mã là?

Phụ huynh và thầy cô tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 3 Toán năm học 2017 – 2018 Dethikiemtra.com mới cập nhật: Ngày 27 tháng 2 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 3 cùng năm là ngày mấy?

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN TOÁN LỚP 3

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi bài dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Số liền trước của 65740 là:

A. 65730             B. 65741             C. 65739

2. Số 19 được viết bằng chữ số La Mã là :

A. XVIIII                B. XIX              C. IXX

3. Số 8236 đọc là :

A. Tám nghìn hai trăm ba mươi sáu

B. Tám nghìn hai trăm ba sáu

C. Tám nghìn hai ba mươi sáu

4. 12dm 7cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 1270               B. 127                 C. 1207

5. Ngày 27 tháng 2 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 3 cùng năm là ngày :

A. Thứ hai               B. Thứ ba             C. Thứ tư

6. Một hình vuông có chu vi 20 cm. Vậy cạnh hình vuông đó là :

A. 4cm             B. 5cm                  C.  10cm

Phần II: Tự luận

1. Đặt tính rồi tính

64827  +  64439;

92896 – 65748;

21256  x  3 ;

84848 : 4

2. a.Tính :

( 35281 + 51645 )  :  2

b. Tìm X, biết :

X  –  847   =   5064

3. Một cửa hàng có 16840 m vải, buổi sáng đã bán hết  số vải đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu mét vải ?

4.  Ở đây là bảng giá của các đồ vật như sau :

* 1 hộp sữa tươi giá 6000 đồng

* 1 gói mì Hảo hảo giá 3500 đồng

* 1 quả trứng gà giá 4000 đồng

* 1 bánh mì giá 5500 đồng

* 1 gói mì Miliket giá 3500 đồng

* 1 hộp sữa milo giá 6000 đồng

Hỏi em có 10 000 đồng, em có thể mua được hai loại đồ vật nào ?


Đáp án tham khảo:

Phần I: 1.C; 2.B;  3.A;  4.A;  5.B;  6.B

Phần II.

1.  Đúng đặt tính và tính 1 bài : 0,5đ

* Sai kết quả hoặc đặt tính sai : trừ 0,5đ/bài

a.36807 + 53069     =  89876

b.76483 – 15456    =  61027

c. 10814 x 6     =   64884

d.92648 : 5 =  23162

2. Tính đúng kết quả 1 bước : 0.5đ

( 15786 – 13982 ) x  3                            X  :  8  =   3721

=      1804  x  3                                      X      =  3721  x  8

= 5412                                                   X      =  29768

3. Số mét vải buổi sáng đã bán là :

16840  :  4   =  4210  (m)

Số mét vải cửa hàng đó còn lại là :

16840  –  4210  =   12630  (m)

Đáp số :   12360 mét vải

4. Em có thể mua được hai loại đồ vật là :   1 búp bê và 1 quả bóng; 1 hộp sữa tươi và 1 quả trứng gà; …

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm