Đổi dấu phẩy thành dấu chấm trên Excel

 theo quy tắc của người Việt

Chính vì vậy bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách theo quy tắc của người Việt:

Bước 1: Vào thẻ File -> Option:

Vào thẻ File - Option

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện chọn mục Advanced -> Editing options lựa chọn như sau:

- Bỏ tích chọn trong mục Use system separators

- Trong mục Decimal separator: nhập dấu phẩy.

- Trong mục Thousands separator: nhập dấu chấm

Cuối cùng kích chọn OK:

Bỏ tích chọn trong mục Use system separators

Bước 3: Kết quả đã đổi dấu phẩy thành dấu chấm trên Exccel theo đúng quy tắc của người Việt Nam:

Kết quả đã đổi dấu phẩy thành dấu chấm trên Exccel

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trên Excel. Chúc các bạn thành công!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.