Cách gộp 2 hay nhiều ô trong Excel mà không mất dữ liệu

Ví dụ với danh sách nhân khẩu đã thu thập được cần gộp trường họ và tên của một khẩu thành 1 ô mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu. Đặc biệt khi hết mỗi trường họ và tên của 1 cá nhân tự động xuống dòng.

Cần gộp trường họ và tên của một khẩu thành 1 ô mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu

Ví dụ ở đây Nguyễn Văn An và Lê Thị Mỹ cùng chung 1 khẩu thực hiện hòa 2 ô làm một ô, đặc biệt Lê Thị Mỹ Chi tự động xuống dòng:

Ví dụ ở đây Nguyễn Văn An và Lê Thị Mỹ cùng chung 1 khẩu thực hiện hòa 2 ô làm một ô

Để gộp hai hay nhiều ô trong Excel đảm bảo không mất dữ liệu bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở file Excel chứa dữ liệu cần gộp -> nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở trình soạn thảo VBA tạo Macros -> vào thẻ Insert -> Module:

Mở trình soạn thảo VBA tạo Macros - vào thẻ Insert - Module

Bước 2: Nhập nội dung code sau vào, với tên module MrgCll:

 Sub MrgCll() Dim Cll As Range, Temp As String Application.DisplayAlerts = False On Error Resume Next If Selection.MergeCells = False Then For Each Cll In Selection If Cll "" Then Temp = Temp + Cll.Text + vbcrlf Next Cll Selection.Merge Selection.Value = Left(Temp, Len(Temp) - 1) Else Selection.UnMerge End If Selection.HorizontalAlignment = xlCenter Selection.VerticalAlignment = xlCenter End Sub 

Nhập nội dung đoạn code vào với tên module MrgCll

Bước 3: Sau khi nhập xong kích chọn File -> Close and Return to Microsoft Excel để trở về MS Excel:

Kích chọn File - Close and Return to Microsoft Excel

Bước 4: Như vậy bạn đã tạo xong Macro gộp 2 hay nhiều ô không mất dữ liệu, việc còn lại bạn tạo tổ hợp phím tắt để sử dụng Macros này. Kích chọn thẻ Developer -> Macros:

Kích chọn thẻ Developer - Macros

Trường hợp không xuất hiện Developer trên thanh Ribbon bạn thực hiện như sau: Vào thẻ File -> Options -> hộp thoại xuất hiện lựa chọn Custom Ribbon -> trong phần Main Tabs tích chọn vào mục Developer -> kích chọn OK:

Trong phần Main Tabs tích chọn vào mục Developer

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện, tên macros vừa tạo được hiển thị -> kích chọn tên macros -> chọn Options để đặt phím tắt cho macros:

Kích chọn tên macros - chọn Options để đặt phím tắt cho macros

Bước 6: Tổ hợp phím tắt mặc định phím Ctrl và 1 phím bất kì do bạn lựa chọn, ví dụ ở đây đặt tổ hợp phím Ctrl + e để sử dụng macros gộp hai hay nhiều ô mà không mất dữ liệu:

Đặt tổ hợp phím Ctrl + e để sử dụng macros gộp hai hay nhiều ô mà không mất dữ liệu

Bước 7: Kích chọn biểu tượng Close để đóng hộp thoại Macros:

Kích chọn biểu tượng Close để đóng hộp thoại Macros

Bước 8: Cuối cùng bạn lựa chọn vùng dữ liệu cần gộp ô và sử dụng tổ hợp phím tắt thay cho Macros vừa tạo. Ví dụ lựa chọn ô C1 và C2 -> nhấn tổ hợp phím Ctrl + e -> 2 ô đã được gộp thành 1 ô mà không mất dữ liệu. Đặc biệt dữ liệu tự xuống dòng:

Lựa chọn ô C1 và C2 - nhấn tổ hợp phím Ctrl + e

Tương tự thực hiện gộp ô cho các khẩu còn lại được kết quả:

Tương tự thực hiện gộp ô cho các khẩu còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách gộp 2 hay nhiều ô trong Excel mà không mất dữ liệu. Chúc các bạn thành công!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.