Tuần 19: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

TUẦN 19: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu 1: Tìm các câu kể “Ai làm gì?” trong đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 6)

Gợi ý: Đó là những câu:

1. Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước định đớp bọn trẻ.

2. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

3. Thắng mếu máo núp sau lưng Tiến.

4. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa

5. Đàn ngỗng kêu quàng quặc, vươn cổ chạy mất.

 

Câu 2 - 3: Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được ở trên và nêu ý nghĩa của chủ ngữ

Gợi ý:

a) Chủ ngữ của các câu:

- Câu 1: Một đàn ngỗng

- Câu 2: Hùng

- Câu 3: Thắng

- Câu 4: Em

- Câu 5: Đàn ngỗng

b) Ý nghĩa của chủ ngữ:

- Chỉ người, vật có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

 

Câu 4: Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành. Chọn ý đúng.

Gợi ý: Chọn (a): Do danh từ và các từ kèm theo nó (Cụm danh từ) tạo thành

 

Câu 5: Đọc đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 7)

a) Tìm câu kể “Ai làm gì” trong đoạn văn trên.

b) Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

Gợi ý: Đoạn văn gồm các câu kể “Ai làm gì” và chủ ngữ của các câu đó như sau:

- Trong rừng, chim chóc hót véo von

                        CN

- Thanh niên lên rẫy

       CN

- Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước

     CN

- Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn

     CN

- Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu

       CN

 

Câu 6: Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ.

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca.

Gợi ý: Em có thể đặt câu như sau:

a) Các chú công nhân đang thay ca

               CN

b) Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa

       CN

c) Chim sơn ca hót trên ngọn cây.

          CN

 

Câu 7: Đặt câu nói về hoạt động của mỗi người và vật được miêu tả trong bức tranh (SGK TV4 tập 2 trang 7)

Gợi ý: Em quan sát toàn bộ bức tranh và dùng từ ngữ của mình viết thành câu, tả hoạt động của người và vật trong bức tranh ấy.

- Trên thửa ruộng ven đường, các dì đang gặt lúa.

- Trên đường, các bạn học sinh lũ lượt đi tới trường.

- Chú công nhân lái máy cày giơ tay chào mọi người.

- Bầy chim đang bay liệng giữa bầu trời xanh.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.