Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 theo thông tư 22 – Tiểu học Phú Sơn

Trường TH Phú Sơn

Kiểm tra học kỳ II

Môn : Toán –  Lớp: 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Số liền trước của số 85 là số:

A. 86B. 88C. 84D. 87

Bài 2: Số bé nhất trong các số sau: 86, 90, 74, 52 là:

A. 86B. 90C. 74D. 52

Bài 3: Bố của Lan đi công tác 1 tuần lễ . Hỏi bố của Lan đi công tác tất cả mấy ngày?

A. 7 ngàyB. 9 ngàyC. 3 ngàyD. 8 ngày

Bài 4: Đếm số hình tam giác rồi ghi vào ô trống sao cho thích hợp:

Bài 5: Đặt tính rồi tính

37 + 21

…………

………..

………..

47 – 6

……………

……………

……………

5 + 32

………….

…………

………….

99 – 66

…………

………….

…………..

16 – 4

…………

…………..

………….

54 +11

…………..

…………..

………….

Bài 6: Xếp các số 15,  45, 13, 66 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

b) Từ lớn đến bé:……………………………………………………………………….

Bài 7: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống:

70 <  […]  > 90                         50 >  […]   >  30

Bài 8: Lan cắt được 13 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 9: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Em có một số quả cam. Sau khi em cho bạn 40 quả cam thì em còn lại 30 quả cam. Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

______ HẾT ________

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.