Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết

Gửi tới thầy cô và các em tài liệu cực hay dưới đây: Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định có đáp án là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 2 được Dethikiemtra sưu tầm và giới thiệu dành cho các em học sinh học tập, luyện đề, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC
Họ và tên …………………………..
Lớp 2……
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP 2
Năm học 2014 – 2015
MÔN: Toán, Thời gian: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989                  B. 199                 C. 879                 D. 950

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

A. 969                 B. 959                 C. 559.                 D. 569

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40                  B. 32                   C. 9                      D.8

Câu 4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 100                B. 111                 C. 999                  D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m             B. 20m                  C. 100m               D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm                       B. 10cm

C. 11cm                      D.12cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

——— HẾT ————

Đáp án đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

Câu 4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn mỗi tổ có là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

Xem thêm: Giới thiệu đề thi môn Tiếng Việt lớp 2 cuối kì 2 mới nhất 2017

—Chúc các em học tốt—–

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.