Những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động của nước ta hiện nay

1. Những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động VN

– Ưu điểm:
+ Nguồn lao động dồi dào, 2006: 42,53 tr.người (chiếm 51,2%), mỗi năm tăng > 1 tr.ng
+ Cần cù, thông minh, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông – lâm – ngư
+ Chất lượng người lao động ngày càng được nâng cao, 2005 số lao động đã qua đào tạo chiếm 25%

– Hạn chế:
+ Lực lượng lao động có trình độ còn ít trong tổng lao động, thiếu công nhân lành nghề và lao động có trình độ cao
+ Phân bố lực lượng lao động chưa đều, nhất là lao động có trình độ

2. Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay.

a. Vấn đề việc làm
– Lực lượng lao động tăng nhanh. Mỗi năm tăng thêm 1,1 tr lao động, nền kinh tế chưa phát triển => chưa giải quyết được việc làm cho người lao động:
+ Năm 2005: tỉ lệ thất nghiệp TB: 2,1%. Tỉ lệ thiếu việc làm 8,1%
+ Khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp: 5,3% , thiếu việc làm là 4,5%
+ Khu vực nông thôn tỉ lệ thất nghiệp là 1,1%, thiếu việc làm là 9,3%.
– Không giải quyết được việc làm gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng
+ Lãng phí một lực lượng lớn sức lao động
+ Đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ đói nghèo cao
+ Là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội

b. Hướng giải quyết việc làm:
– Phân bố lại dân cư và lực lượng lao động
– Thực hiện nghiêm chính sách DS
– Đa dạng hóa các hoạt động SX, phát triển mạnh DV
– Tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư
– Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động
– Đẩy mạnh xuất khẩu lao động


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động của nước ta hiện nay