Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 Chương 3 năm học 2016-2017

Các em cùng nhanh tay tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 Chương III năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết . Đây chính là tài liệu ôn tập bổ ích, giúp các em ôn tập và rèn luyện các kĩ năng tốt nhất cho môn Toán

       ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III       

MÔN: ĐẠI SỐ 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )

Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nhất

Bài 1. Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng sau (đơn vị tính là kilogam):

586057606161
575861605857

Câu 1: Bảng trên được gọi là:

A. Bảng “tần số”

B. Bảng “phân phối thực nghiệm”

C. Bảng thống kê số liệu ban đầu

D. Bảng dấu hiệu.

Câu 2: Đơn vị điều tra ở đây là:

A. 12

B. Trường THCS A

C. Học sinh

D. Một lớp học của trường THCS A

Câu 3: Các giá trị khác nhau là:

A. 4                         B. 57; 58; 60

B. 12                       D. 57; 58; 60; 61

Bài 2. Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

Số cân nặng  (x)283031323645
Tần số (n)335621N = 20

Câu 4: Dấu hiệu điều tra ở đây là:

A. Số cân nặng của mỗi học sinh trong 1 lớp

B. Một lớp

C. Số cân nặng của 20 học sinh

D. Mỗi học sinh

Câu 5: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 6                      B. 202                      C. 20                          D. 3

Câu 6: Mốt của dấu hiệu là::

A. 45                   B. 6                         C. 31                           D. 32

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (6 điểm).  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

10131510131517171513
15171517101717151315

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của  dấu hiệu.

c/ Tính số trung bình cộng

d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: (1 điểm).  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x)56910
Tần số (n)25n1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của  n.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7 CHƯƠNG 3 NĂM 2016-2017

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Mỗi câu 0,5 Điểm

123456
CDDADD

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

BàiĐáp ánSố điểm
1

(6 điểm)

a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh2 điểm
b/ Bảng “tần số”
Giá trị (x)10131517
Tần số (n)3476N = 20

M0 = 15

2 điểm
c/ Tính số trung bình cộng

==14,45

2 điểm
2

(1 điểm)

Theo bài:

50+9n = 54,4 + 6,8n

2,2n = 4,4

n = 2

1 điểm

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 có đáp án trường THCS An Long năm 2016

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.