Co-founder là gì?

là , chỉ từ hai hay nhiều người đã cùng sáng lập ra một công ty, tổ chức, đoàn thể, v.v...
Nó khác với Founder là founder thì nói đến một người duy nhất sáng lập ra.

Ví dụ Sergey BrinLarry Page là hai nhà đồng sáng lập ra Google, thì gọi họ là .

Sergey Brin,nhà sáng lập Google,Co-founder Google
Sergey Brin - Co-founder của Google

Larry Page,nhà sáng lập Google,Co-founder Google
Larry Page - Co-founder của Google

là người sáng lập, nhà sáng lập, có thể là sáng lập ra một công ty, tổ chức, hoặc có khi là sáng lập ra một đất nước, ...

Ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Ngày nay là Cộng Hòa XHCN Việt Nam), thì có thể gọi là .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.